מידע על זכויות

באתר הביטוח הלאומי תוכלו למצוא מידע רב!

יש באתר חוברות זכויות בעברית כמעט בכל נושא בו מטפל הביטוח הלאומי.

החוברות ערוכות היטב ויש בהם מידע רב, בכך נבדל הביטוח הלאומי מגופים ממשלתיים רבים.