הכרה כנכה צה”ל

אדם המוכר בתור נכה צה”ל הוא אדם שנפגע או נפצע במהלך שירותו הצבאי והוכר כך על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון. ככזה, הוא זכאי למגוון הקלות, זכויות והטבות מטעם החוק במדינה ובהתאם לדרגת החומרה של פגיעתו הוא יכול לקבל סיוע שיקל עליו את ההתנהלות היומיומית והשגרתית של חייו כפי שהיה רגיל אליהם טרם נפגע. במקרים מסוימים יכולים בני משפחתו של הנפגע לתבוע הכרה כנכה צה”ל וישנם נהלים, תקנות וחוקים ברורים ומוגדרים מי רשאי להגיש את התביעה ומה הדרך לעשות זאת.

חוק זה מגדיר באופן מפורש מי מוכר כנכה צה”ל, מה ההגדרה של חייל שנפגע בצבא שעדיין משרת או חייל משוחרר, כיצד מוגדר השירות הצבאי בצבא עצמו או בכוחות הביטחון האחרים, מה ההתייחסות לשוטרי משטרת ישראל, שוטרי משמר הגבול וסוהרים בשירות בתי הסוהר. בנוסף בתחום הכרה כנכה צה”ל ישנן הגדרות בנוגע לקרובי משפחה מתוקף נישואין, בני זוגות ידועים בציבור, מי נחשב ומוכר בהורה או ילד של אדם ועוד.

על מנת להגיע למצב של הכרה כנכה צה”ל קבע המחוקק כללים ברורים בנוגע לקביעה האם פגיעה קרתה באופן ישיר בשל השירות הצבאי או שלא. לשם כך גם הוגדרו מושגים הקשורים לדרך אל בסיס השירות והדרך חזרה ממנו אל הבית, שעות או ימים שבהם נמצא החייל שנפגע בצבא ובחופשה ואיזו התייחסות מקבלת פציעה או פגיעה שהתרחשה במהלכן, הכרה כנכה צה”ל מתוקף חבלה שהתרחשה בזמן שהיה נמנה החייל על כוחות הביטחון המשרתים אך קרתה בעת זמנו הפנוי ולא בעת שהיה במחנה הצבאי או בזמן פעילות מבצעית.

בתביעה לצורך הכרה כנכה צה”ל קיימת חובת ההוכחה על הצד התובע, כלומר עליו להוכיח מעל לכל ספק שהפגיעה קשורה באופן ישיר לשירות הצבאי או למילוי התפקיד כפי שנקבעו על ידי חוקי הצבא. אין מדובר בתביעה פלילית או צבאית כי אם אזרחית ועל כן על אפשר להגיע למצב שבו מעל מחצית הנסיבות והשיקולים נוטים לטובתו. בתביעה של הכרה כנכה צה”ל אין מצב של שוויון מפני שמצב זה יהווה דחיית התביעה של התובע. זו הסיבה שמומלץ שלא לעבור תהליך תביעה לבד אלא בליווי של עורך דין המכיר היטב את התקנות של הצבא,  את ההוראות המשתנות מעת לעת ויהיה גם בקיא בתחומים של ענף הרפואה כדי לסייע בידי הלקוח שלו לבצע את הקשר הסיבתי בין פגיעתו לבין שירותו הצבאי ומילוי תפקידו במהלך השירות.

במילים אחרות – בתחום הכרה כנכה צה”ל נטל השכנוע בדבר קיום קשר סיבתי בין הפגיעה או המחלה לבין השירות הצבאי רובץ תמיד על כתפיו של התובע. יחד עם זאת, לאחר שהוכיח את קיומן של נסיבות מסוימות במהלך השירות המראות לכאורה כי הפגיעה נגרמה לו עקב השירות, עובר אל קצין התגמולים נטל הבאת הראיות לסתור קיומו של קשר סיבתי כזה.

בתחום הכרה כנכה צה”ל בנוגע למתן התגמולים לנכי צה”ל, העוול העלול להיגרם לתובע/מערער, עקב דחיית תביעה שלא כדין, גדול שבעתיים מהעוול העלול להיגרם למדינה עקב קבלת תביעה שלא כדין. יחד עם זאת, מקפיד בית המשפט על הכללים בדבר נטל ההוכחה ויש להקפיד על עניין זה כשבאים לערער על החלטת קצין התגמולים.

למידע נוסף על זכויות נכה צה”ל לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button