זכויות נכי צה”ל

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח משולב), תשי”ט -1959 פורסם לראשונה בשנת 1959. את נוסח החוק המלא של זכויות נכי צה”ל על תקנותיו ניתן למצוא באתר זה. מאז ועד היום, נידונו מאות רבות של פעמים בבית המשפט מקרים אשר בהם היה צורך לבחון את פרשנותו של החוק ואת תקפותו במקרה זה או אחר. בעקבות הלכות עקרוניות שניתנו מכוחו של החוק – הותקנו תקנות שונות נוספות הבאות לתמוך בסעיפיו של החוק. כיום קיימת מערכת שלמה שתפקידה לטפל בבעיה הערכית והמוסרית כמו גם הפרקטית אשר נוצרת עם פגיעתו של אדם תוך ועקב שירותו את המדינה.

מערכת זו בעצם מורכבת מחקיקה סוציאלית שמטרתה להיטיב עם הנכים ואשר מבוססת על ערכים חברתיים אשר נקבע כי הנם ראויים להגנה. מערכת זו מהווה את הבסיס לפרשנות הזכויות וכנר לרגליהם של אלו אשר תפקידם מכוח החוק והתקנות לתת שירות לנכים. חשוב לדעת שמאז שהוחלט על ידי כנסת ישראל להשוות את זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה לאלו של זכויות נכי צה”ל מכוח חוק הנכים (נכי צה”ל), חלקים נרחבים מן החוק והתקנות תקפים ורלוונטיים גם לנכים אלו והאמור בהם חל גם עליהם.

אגף השיקום שבמשרד הביטחון עוסק במלאכת הקודש של מתן סיוע ותמיכה ומימוש הזכויות וזאת באמצעות יישום החוק, התקנות והנהלים הפנימיים. לא אחת, במהלך ישומן של הוראות אלה מתעוררות מחלוקות בין הנכים הזכאים ובין אגף השיקום. יישוב מחלוקות אלו מתבצע באמצעות דיונים בפני ועדות ו/או ערכאות משפטיות שתפקידן להכריע במחלוקות ולפסוק בהן.

בפעמים לא מעטות מתקבל הרושם, בעיקר בקרב נכים ואנשים שתביעתם נדחתה, כאילו אנשי אגף השיקום פועלים נגד אדם זה או אחר, במטרה מכוונת לפגוע בו או לגזול מידיו זכויות נכי צה”ל המגיעות לו בדין. אין מדובר ברושם המשקף את המציאות, שכן רובם של אנשי אגף השיקום עושים ככל יכולתם לקדם את ענייניהם של הנכים הזכאים ולהעניק להם את הזכויות המגיעות להם ועל כך מגיעות להם תודה והערכה. במקרים בהם שוגים אנשי אגף השיקום בהחלטותיהם או מפעילים שיקול דעת מוטעה, ניתן לפנות לוועדות ולערכאות אשר נקבעו בחוק, לישוב העניין. חשוב לזכור כי עובדי אגף השיקום כפופים (בדיוק כמו התובעים והנכים) לחוק, לתקנות, לנהלים הפנימיים ולהלכות שנפסקו על ידי בתי המשפט וועדות הערעור.

תקציב אגף השיקום מהווה נתח נכבד מתקציב משרד הביטחון, כאשר מטרת השר הממונה והמדינה הינה לעשות בתקציב שימוש אשר יטיב ככל שניתן עם נכי צה”ל. תפקידו של אגף השיקום הוא לסייע לאדם הנכה בהתמודדות עם נכותו ככל שניתן, אולם בהקשר זה חשוב לזכור כי אין ביכולתה של המדינה (באמצעות אגף השיקום) להשיב לאדם שנפגע את בריאותו השלמה או “לפצות” אותו על נכותו. התגמולים או זכויות נכי צה”ל על פי החוק מיועדים להקל על החיים עם הנכות, תוך מתן כלים לשיקום נאות ומתן אמצעים לפרנסה ראויה ולא בכדי נחשב מצבם השיקומי/כלכלי של נכי צה”ל טוב יחסית לנכים אחרים.

ספרי “חוק הנכים” מיועדים להוות מכשיר בידי איש המקצוע והנכה (זה שהוכר וזה אשר מבקש הכרתו כנכה) להבין את המערכת העוסקת בנושא זכויות נכי צה”ל ולרכז מידע רלוונטי בנושא. הרעיון אשר הביא להולדתם של ספרים אלה, הוא הצורך במידע זמין, שהיה עד היום בלתי נגיש ברובו, לידיעת הציבור אשר עו”ד יעבץ עצמו מהווה חלק ממנו. פעמים רבות נפגשנו עם נכים או אנשי מקצוע שהטענה המרכזית שלהם הייתה בדבר חוסר מידע זמין בנושא ויתרה מכך – טענות מכנים שכלל לא היו מודעים לזכויות המגיעות להם בשל היעדר מידע העומד לרשותם.

ספרי “חוק הנכים” מבוססים על ניסיוננו הרב בטיפול ומימוש זכויות ובבחינת טענותיהם השונות במישור המשפטי ובמישור הערכי אל מול משרד הביטחון (אגף השיקום). עו”ד עומר יעבץ עצמו הינו נכה צה”ל משותק בדרגות נכות לנכה צה”ל 100% + (מיוחדת) המייצג נכים אל מול אגף השיקום והפרקליטות המייצגת אותו.

למידע על התאמת רכב לנכה צה”ל לחצו כאן! 

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button