דרגת נכות לנכה צה”ל

קביעתה של דרגת נכות לנכה צה”ל חשובה ומהותית ביותר שכן על סמך קביעת אחוזי נכות משרד הביטחון ייקבעו התגמולים שיקבל מאגף השיקום. אין די בהכרתו של הנכה כנכה כדי לזכותו בתגמולים ויש לקבוע את דרגת הנכות בטרם יפסקו לו תגמולים כלשהם, שכן דרגת הנכות היא שמקנה את אחוזי נכות צה”ל. קביעת אחוזי נכות משרד הביטחון מבוצעת על ידי ועדה רפואית של אגף השיקום במשרד הביטחון, ובאם יש צורך בכך, על ידי קבילה נגד הצבא ופניה לועדה רפואית עליונה (לערעורים) ובית המשפט המחוזי. במקרים חריגים מגיע העניין גם לבית המשפט העליון. במקביל לקביעת דרגת הנכות ייתכן ותמצא הוועדה הרפואית גם את הקשר הסיבתי בין הנכות לשירות הצבאי ותמליץ על כך לקצין התגמולים.

על מנת לקבוע אחוזי נכות משרד הביטחון נעשה שימוש בכלי המכונה חוק הנכים והוא כולל פירוט רב ומדויק של מבחנים ובחינות שמבוצעים ונבחנים בכל מקרה של בקשה לקביעת דרגת הנכות ועל סמך מבחנים אלה היא אכן נקבעת. מבחנים אלה כוללים בדיקות בנוגע לפגיעה קיימת או כזאת שקרתה בתקופה האחרונה, נבדק לעומק קשר סיבתי בין הפגיעה לאופי השירות או לפעולה מסוימת שבוצעה במהלך השירות הצבאי וישנה התייחסות נפרדת לפגיעות פיזיות ולפגיעות נפשיות.

ישנן פגיעות שחלק מהן תהיינה מוכרות ככאלה שקרו במהלך השירות הצבאי ויתרמו להעלאת אחוזי נכות משרד הביטחון ואילו חלק אחר (של אותה פגיעה) לא יקושרו באופן ישיר לשירות הצבאי ולכן לא יירשמו בפרוטוקול המבחן לקביעת דרגת הנכות. בנוסף לכך ישנה התייחסות נפרדת לנושא של החמרת פגיעה שהייתה קיימת כאשר ההחמרה קרתה במהלך השירות הצבאי. כאשר קיימת פגיעה נבדקת דרגת החומרה של הפגיעה על מנת לגבש את ההחלטה של אחוזי נכות משרד הביטחון ואיך דרגת הפגיעה תשפיע על דרגת הנכות שתתקבל.

אחוזי נכות צה”ל

דרגת נכות לנכה צה”ל יכולה להינתן באופן זמני או לצמיתות. מועד תחילת תוקף דרגת הנכות, כמו גם מועד הסיום (במידה ומוחלט על נכות זמנית) מוחלטים מיד עם הינתן ההחלטה בנוגע לתחום אחוזי נכות משרד הביטחון ומצוינים במפורש בדמות תאריכים ברורים ומפורשים.

חשוב מאד להבהיר כי עצם קיומה של פגיעה כזאת או אחרת לא מעניק באופן מידי אחוזי נכות לנכה צה”ל אלא יש הכרח להוכיח את הקשר הסיבתי בין הפגיעה לבין השירות הצבאי. תובעים רבים חושבים שברגע שרופא מומחה ומוכר הכיר בפגיעתם תהיה הדרך קצרה להכרתם כנכי צה”ל אך בפועל אין המצב כך.

דרגת נכות לנכה צה”ל

אל משרדנו מגיעים נכים רבים המבקשים סיוע בקבלת אחוזי נכות צה”ל ובהוכחת קשר זה על מנת שיוכלו לקבל אחוזי נכות משרד הביטחון ולממש את זכויותיהם מול מוסדות המדינה ויקבלו את הפיצוי המגיע להם על כך שנפגעו בזמן השירות למען המדינה. לשם כך יש לפנות להתייעצות עם מומחים רפואיים ומשפטיים כאחד על מנת לקבל חוות דעת מוסמכת באשר לשאלת הקשר הסיבתי.

למידע על הוועדה הרפואית בצבא לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button