פטור מס הכנסה ביטוח לאומי

פטור מס הכנסה ביטוח לאומי מוענק כאמצעי שיקום לנכים קשים מעל 90% הנחה. מטרתו של הפטור היא הטבת מצבו של נכה קשה והענקת עדיפות לנכה, בכך שההכנסה שיקבל (עד לתקרה מסוימת) תהיה הכנסה נקייה. הפטור הנו פטור משמעותי מאוד ושוויו מגיע למאות אלפי ₪ בשנה לאדם עובד המשתכר שכר מכובד אך סובל מנכות קשה ומטרידה או ממחלה קשה.

בעבר נכה ביטוח לאומי נכות כללית שעבד לא היה זכאי לגמלה. על מנת לעודד העסקת נכים ולעודד את שילובם בחברה כשווים הוקמה “ועדת לרון” אשר בזכות המלצותיה נכנס לתוקף תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי הבא לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד. התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד. זו הסיבה שכיום נכים יכולים לעבוד ולהיות זכאים לפטור פטור מס הכנסה ביטוח לאומי בסכומים ניכרים.

 מבוטחי ביטוח לאומי העומדים בקריטריונים הבאים זכאים לקבל פטור מס הכנסה ביטוח לאומי:

  1. אדם עיוור
  2. נכה בעל דרגת נכות של 100%
  3. נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד המשקלל סך של 90% מכל הפגיעות.
  4. נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 90% לפי חישוב מיוחד

לנציבות מס הכנסה אין מנגנון עצמאי של ועדות רפואיות והיא משתמשת במוסד לביטוח לאומי כקבלן חיצוני, המספק לה שירותי בדיקה לקביעת הנכות הרפואית לצורך הפטור. לאחר עריכת כתב התביעה והגשתה עם הטפסים והחומר הנדרש לוועדה, שולח פקיד השומה אישור שכותרתו “הפניה לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, לקביעת אחוזי נכות” בצירוף שובר לתשלום אגרה עבור הוועדה הרפואית. השלב הבא הוא הליך ממושך הכולל בדיקות בפני יועצים של הוועדות ובפני הוועדות עצמן (אלה מחייבים התייצבות בפני הוועדה הרפואית לבדיקה) על מנת לגבש את חוות הדעת שממנה תיגזר קביעת אחוזי הנכות וזכאות פטור מס הכנסה ביטוח לאומי.

בסופו של התהליך, מחליטה הועדה הרפואית מהו שיעור הנכות הרפואית של התובע. אם קבעה הוועדה הרפואית שדרגת הנכות הרפואית מצדיקה פטור יוצאת החלטה לפקיד השומה, הוא מעבד את ההחלטה ומנפיק אישור שכותרתו “קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מס הכנסה”. המסמך שהונפק על ידי רשות המיסים, מהווה אישור רשמי לזכאות עבור פטור מס הכנסה ביטוח לאומי לנכים ומזכה בפטור. במקרה שהוועדה תקבע אחוזי נכות שלא מקנים פטור פטור מס הכנסה ביטוח לאומי יש לתובע זכות להגיש ערר על ההחלטה. חשוב לציין שהזכות לערער היא זכות הדדית, גם הרופא הראשי של פקיד השומה בוחן את ההחלטה ולא פעם גם פקיד השומה מחליט לערער על ההחלטה, מאחר והוא סבור כי הפטור ניתן שלא כדין.

אנו מתמחים בנכויות ומטפלים בבקשות לקבלת פטור ממס הכנסה ביטוח לאומי תוך ליווי צמוד של התובע לאורך כל שלבי התהליך ועד שתתקבל ההחלטה בעניינו.

למידע על פטור ממס הכנסה לחולי סרטן לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button