בלוג

נפגעי פעולות איבה {הספר} – תגמול לנכה
מערכת התגמולים לנפגעי פעולות האיבה הנכים נקבעה בסעיף 4 לחוק התגמולים לנפ"א. לשונו של הסעיף שואבת את הסעיפים המתאימים מחוק הנכים ולמעשה משווה את תגמוליהם של נפגעי פעולות האיבה שנקבעה להם דרגת נכות לתגמוליהם של נכי צה"ל. הוראת סעיף 4 שואבת גם סעיפים שאינם נוגעים לתגמול והם הוכנסו במקומם המתאים בספר זה. בפרק זה נתאר את מערכת התגמולים כפי שהיא "מיובאת" בשינויים המחויבים.    משנקבעה קרא עוד
נפגעי פעולות איבה {הספר} – תגמול לבן משפחה
כפי שבנוגע לתגמול לנכה נשאבו הוראות שונות מחוק הנכים העוסק בנכי צה"ל, כך בעניין תגמולים לבני משפחה, נשאבו הוראות שונות מחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י - 1950.   נטילת הוראות זו נעשתה בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפ"א אשר קובע אילו סעיפים ואילו עניינים יושוו בין האלמנות/שכולים/יתומים של נפ"א לאלו של חללי צה"ל. נתאר להלן את העניינים הרלוונטיים בשינויים המחויבים. כמו כן נציין...
קרא עוד
נפגעי פעולות איבה {הספר} – קביעת דרגת נכות
  נפגע אדם בפגיעת איבה ונגרמה לו נכות, יש לקבוע את דרגת נכותו בגין פגיעת האיבה. נקודה זו היא נקודה משמעותית ביותר עבור הנכים נפגעי פעולות איבה, ושאת משום שבהתאם לדרגת הנכות שתיקבע לאדם יחתכו זכויותיו.   עניין קביעת דרגת הנכות הוסדר בסעיף5 לחוק התגמולים לנפ"א. הסעיף קובע כי התנאי הראשוני לקביעת דרגת נכות הוא אישור הרשות המאשרת כי פגיעה שאירעה לנפגע היא פגיעת איבה.   את דרגת הנכות...
קרא עוד
נפגעי פעולות איבה {הספר} – ארגון נפגעי פעולות האיבה
במדינת ישראל ישנם מספר ארגונים המאגדים נפגעי פעולות איבה. רק אחד מכל ארגונים אלו הוא הארגון היציג והוא ידוע בשמו – "ארגון נפגעי פעולות איבה – הארגון היציג". הדבר שמייחד ארגון זה משאר הארגונים הוא היותו גוף המאגד מבחינה משפטית את מרבית נפגעי פעולות האיבה. ארגון זה נוסד עוד בשנת 1973 כאגודה עותומאנית ובשנת 2001 נרשמה האגודה כעמותה רשומה שמספרה 58-006045-7, ואשר כתובתה הנוכחית היא ברחוב הבונים...
קרא עוד