תביעה נגד משרד הביטחון ‏- דברים שחשוב לדעת

אנשי ביטחון, חיילים, שוטרים ושאר עושי חיל אשר שומרים עלינו ביום ובלילה חשופים לסכנות ולמפגעים מכל עבר. לא פעם, הם נפצעים, נפגעים ועלולים למצוא את עצמם מחוץ לשירות הביטחוני בעקבות חבלה פיזית או נפשית. במקרה זה עליהם להגיש תביעה נגד משרד הביטחון כדי לקבל את כל הפיצויים המגיעים להם, כדי שיוכלו לקבל את כל הטיפולים […]

נפגעי פעולות איבה {הספר} – תגמול לנכה

מערכת התגמולים לנפגעי פעולות האיבה הנכים נקבעה בסעיף 4 לחוק התגמולים לנפ”א. לשונו של הסעיף שואבת את הסעיפים המתאימים מחוק הנכים ולמעשה משווה את תגמוליהם של נפגעי פעולות האיבה שנקבעה להם דרגת נכות לתגמוליהם של נכי צה”ל. הוראת סעיף 4 שואבת גם סעיפים שאינם נוגעים לתגמול והם הוכנסו במקומם המתאים בספר זה. בפרק זה נתאר […]

נפגעי פעולות איבה {הספר} – תגמול לבן משפחה

כפי שבנוגע לתגמול לנכה נשאבו הוראות שונות מחוק הנכים העוסק בנכי צה”ל, כך בעניין תגמולים לבני משפחה, נשאבו הוראות שונות מחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש”י – 1950.   נטילת הוראות זו נעשתה בסעיף 7 לחוק התגמולים לנפ”א אשר קובע אילו סעיפים ואילו עניינים יושוו בין האלמנות/שכולים/יתומים של נפ”א לאלו של חללי צה”ל. […]

נפגעי פעולות איבה {הספר} – קביעת דרגת נכות

  נפגע אדם בפגיעת איבה ונגרמה לו נכות, יש לקבוע את דרגת נכותו בגין פגיעת האיבה. נקודה זו היא נקודה משמעותית ביותר עבור הנכים נפגעי פעולות איבה, ושאת משום שבהתאם לדרגת הנכות שתיקבע לאדם יחתכו זכויותיו.   עניין קביעת דרגת הנכות הוסדר בסעיף5 לחוק התגמולים לנפ”א. הסעיף קובע כי התנאי הראשוני לקביעת דרגת נכות הוא […]