קבילה נגד הצבא

נציב קבילות חיילים (נקח”ל) הינו גוף חוץ צבאי ובלתי תלוי שהוקם על ידי כנסת ישראל בשנת 1972 ומהווה כתובת עבור חייל שחש שנפגע מבעל תפקיד במערכת הצבאית או עבור מי מבני משפחתו. נציבות קבילות החיילים פועלת בשני מישורים במקביל – האחד בירור מעמיק וענייני בנוגע לתלונה זו או אחרת שהוגשה על ידי חייל והשני – טיפול בתלונה מתוך שמירה על ערכי היסוד של הצבא וזכויות הפרט בו. בעצם קיומו של גוף זה יש מאין סתירה, שהרי המפקדים הישירים של כל חייל וחיית אמונים על רווחת חייליהם והם אמורים להיות הכתובת לכל טענה או קבילה נגד הצבא. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם מלין החייל על מפקדו הישיר ולשם כך קיים גוף זה, על מנת להוות כתובת לכל חייל ללא קשר לדרגתו, תפקידו או החיל בו הוא משרת. כל חייל רשאי להגיש קבילה לנציב קבילות החיילים עם או ללא ידיעת מפקדו הישיר.

תהליך הטיפול בקבילה נגד הצבא דומה לתהליך משפטי לכל דבר ועניין. תחילה נבדק האם יש עילה לקבילה ומשנקבע כי התשובה לשאלה זו חיובית – יתחיל שלב הבירור באמצעות תכתובות, שיחות עם הקובל, עם בעלי התפקידים המעורבים בתחום קבילה נגד הצבא, ביקור בבסיס הקובל במידה ויש בכך צורך, מפגשי בירור ובחינת עדויות. על סמך כל אלה יקבל נציב קבילות החיילים את החלטתו ויודיע עליה במסמך רשמי. בתשובה זו ייתכן ויינתנו על ידו המלצות לשיפור תהליכים או פעולות ובאחריות מי מטעמו לוודא ולעקוב כי המלצות אלה אכן יוצאות לפועל ומבוצעות.

תהליך קבילה נגד הצבא

מכיוון שמדובר שתהליך קבילה נגד הצבא דומה לתהליך הדומה להליך משפטי – מומלץ לבצע אותו בסיוע צמוד של עורך דין צבאי מקצועי ומיומן הבקיא בנושאים צבאיים וביטחוניים ומכיר את מערכת המשפט הצבאית. עורך דין זה יידע לכוון את הקובל בנוגע לניסוח הנכון, המדויק והממוקד ביותר לתיאור התלונה או הבעיה שבעניינה הוא קובל ויוכל להמליץ על מסמכים שכדי לצרף לכתב קבילה נגד הצבא שעשויים לסייע בהצלחת התהליך ובקבלת הקבילה על ידי הנציב.

אנו במשרד עורכי דין יעבץ – ביטון עוסקים דרך שגרה ומתמחים בייצוג חיילים אנשי מילואים ואנשי קבע למול שלטונות צה”ל והיחידות השונות. הייצוג נוגע לעניינים רפואיים, ענייני פרישה רפואית ושמירה על זכויות המשתחרר על רקע פגיעה או פציעה ותביעות על פי חוקים שונים כגון חוק הנכים, חוק שירות קבע גמלאות וחוקי פיצוי נוספים. אנו מגישים קבילות בשם חיילים שזקוקים לסיוע בניהול קבילה נגד הצבא ובייעוץ משפטי ורפואי במהלכה, וכן במתן מענה לנציב קבילות חיילים והמפקדים. צוות המשרד כולל סנגור צבאי שעסק בתחום האזרחי המשמעתי והפלילי ומצוי בחוקים אלה.

 

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button