תביעות נגד משרד הביטחון

משרד עורכי דין יעבץ צבאי ושות’ מתמחה בתחום זה כבר מעל ל-25 שנים, המשרד המוביל בתחום תביעת משרד הביטחון עם מאות תיקים שנחלו הצלחה. תהליך התביעה נגד ביטוח לאומי הארוך דורש ידע בתחום על מנת לבצעו באופן הנכון ביותר.

עורך דין עומר יעבץ מסביר על התהליך:

הכרתו של נכה כנכה צה”ל היא השער לכניסתו למסלול בו תקבע דרגת נכותו והענקת זכויות בהתאם לדרגת נכות זו. עבור נכים רבים מסלול תביעות נגד משרד הביטחון  הוא מסלול קשה, ארוך ומתסכל ויוצר בלבול רב. לשם מתן פתרון לבעיה כאובה זו, יש להבהיר את מרכיביו של המסלול, מהותו, אופן פעולתו וכיצד על נכים ללכת בו בדרך שתהיה מועילה ביותר עבורם. נכים ותובעים רבים מוצאים עצמם מבולבלים באשר לגורמים השונים אליהם ניתן לפנות כאשר נשקלת אפשרות של תביעה נגד משרד הביטחון. ישנן ערכאות שונות וגורמים שונים אשר להם סמכויות שונות.

ההכרה כנכה צה”ל היא המשוכה הראשונה אותה יש לעבור כדי להיכנס תחת כנפי חוק הנכים וכל הזכויות הנובעות ממנו. על מנת להשיג הכרה זו יש להגיש תביעה לאגף השיקום. הגשת תביעה למשרד הביטחון חשוב שתתבצע על גבי טופס המיועד לכך וכבר כאן עלול להיכשל מי שאינו בקיא בטפסים השונים ולא יודע אילו השלכות יכולות לקרות במידה ומתבצע שימוש בטופס שאינו נכון, כלומר שכתב תביעה למשרד הביטחון מראש נדון להידחות או שלא לזכות את התובע בזכויות המגיעות לו על פי מצבו הבריאותי. ישנם טפסים שונים בתחום זה למקרים של מחלה, החמרת מחלה ולמקרים של חבלה ויש להשתמש בטופס הנכון. הסיווג לעתיד יש לו השלכה מהותית על הזכויות.

תביעה נגד משרד הביטחון ע”י עורך דין משרד הביטחון

תביעות נגד משרד הביטחון עוסקות בדרך כלל בהכרה בפציעה או בבקשה להכיר בהחמרת פגיעה שהייתה קודם לכן. בשל מורכבות הנושא אנו ממליצים לכולכם לקבל יעוץ משפטי על ידי עורך דין משרד הביטחון, שיש לו התמחות בדיני צבא וביטחון, עם ניסיון עשיר, על מנת שיוכל לייעץ לכם, גם אם לא תסתייעו לבסוף בשירותיו הכיצד לפעול ואיך לנהוג בדרך הסבוכה של ניהול תביעה למשרד הביטחון.

בטרם יחשב תובע כנכה צה”ל עליו לפנות בתביעה לקצין התגמולים. קצין התגמולים הוא גוף היושב באגף השיקום שבמשרד הביטחון ביחידה לתהליכי תביעות נגד משרד הביטחון וקביעת זכאות ותפקידו לקבוע האם תובע יוכר כנכה צה”ל אם לאו. במקרה שהתביעה נוגעת להחמרת נכות קיימת, תוך ועקב השירות צבאי, קובע קצין התגמולים את שיעור החמרת נכותו של התובע אותה יש לזקוף על חשבון שירותו הצבאי. בתחום הגשת תביעה נגד משרד הביטחון נציין כי קצין התגמולים משרד הביטחון קובע, בעיקר, אם ישנו קשר סיבתי בין הפגיעה שארעה לתובע במהלך שירותו הצבאי לבין שירותו הצבאי. יודגש כי קצין התגמולים (או מי מטעמו) הוא היחיד אשר רשאי להחליט בדבר הכרה בנכותו של תובע בתחום זה.

הגשת תביעה ע”י עורך דין משרד הביטחון 

עורך דין משרד הביטחון מספק עזרה בהגשת תצהירי תמיכה, חומר רפואי ואף חוות דעת רפואית תומכת, לשם הוכחה ראויה של התביעה ולצורך כך ראוי ואף רצוי להיעזר בשירותיו של משרד עו”ד תביעות נגד משרד הביטחון המתמחה בתהליכי תביעות משרד הביטחון נכים להכרה על פי חוק הנכים. ההכרה כנכה על ידי קצין התגמולים היא תנאי בסיסי לדיון בכל תביעת משרד הביטחון זכות של אדם. גם אם אין אותו אדם תובע תגמול אלא טובת הנאה אחרת, עליו להיות מוכר ראשית כנכה לפי החוק. במקרים מסוימים תביעה נגד משרד הביטחון תהיה כרוכה בהופעה בפני ועדה רפואית, במקרה שבו לא יהיה מספיק ידע לקצין התגמולים על מנת לאמוד את מצבו הרפואי של התובע, נכות משרד הביטחון או שהוא יתקשה במציאת הקשר הסיבתי שבין הפגיעה לבין השירות הצבאי.

למידע נוסף על תביעת נכות למשרד הביטחון לחצו כאן!

  עמוד הבית