תביעה נגד ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי במדינת ישראל – כשמו כן הוא – מהווה גוף המספק תשתית ביטוחית, בה האזרחים משלמים על בסיס קבוע סכום מסוים של כסף על מנת לקבל החזרים ותגמולים במקרה הצורך בעזרת תביעה ביטוח לאומי. גובה התשלום החודשי השוטף אינו מבוסס על מצבו הבריאותי של המבוטח אלא על גובה ההכנסה שלו, כלומר על יכולת התשלום שלו. יכולת זו נקבעת על ידי מבחני הכנסה ועל פי פרמטרים נוספים. כך נוצרת מערכת פרוגרסיבית – בעלי היכולת משלמים תשלומים גבוהים על אף שהסיכוי שיזדקקו לשירותי המוסד נמוך, וחסרי האמצעים משלמים סכומים נמוכים או אף פטורים מתשלום והם הנהנים העיקריים משירותי המוסד.

תהליך תביעה נגד ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי הנו ביטוח חובה – כל תושב ישראל (למעט הפטורים לפי חוק) חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. התשלום מתחלק בין העובד עצמו לבין מעסיקו (הממשלה משתתפת בחלק מתשלומי המעסיקים). גם תושבים שאינם עובדים חייבים בתשלומי תביעות נגד ביטוח לאומי. במובן זה, תשלומי הביטוח הלאומי מהווים מס גולגולת. פרט לקצבאות הביטוחיות שמחלק המוסד, באחריותו גם לחלק קצבאות שאינן ביטוחיות והכספים עבורם מגיעים ישירות מאוצר המדינה. בתחום תביעות נגד ביטוח לאומי תשלומים אלו ניתנים במקרים בהם המדינה בחרה לתגמל אוכלוסיות מסוימות למרות שלא צברו זכויות ביטוחיות, והביטוח הלאומי אינו אלא צינור להעברת כסף זה. (דוגמה להעברה מסוג זה היא קצבאות זקנה לעולים – מי שהיגר לישראל בגיל מבוגר ולא הספיק לצבור זכויות ביטוחיות לקבלת קצבת זקנה מקבל קצבה זו בדרך של קצבה לא ביטוחית).

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה – 1995 מציין את המבוטחים השונים ומתייחס לפגיעות בעבודה, לגמלאות, לדמי פגיעה, לקצבה ולמענק ולתחום תביעה ביטוח לאומי. החוק דן בקביעת דרגות נכות ותקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט”ז-1956 מסדירות את הדיונים בהקשר זה בוועדה הרפואית ובוועדה לערעורים.

ניתן לחלק את הגמלאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי בתחום תביעה נגד ביטוח לאומי בחלוקה גסה לארבעה סוגי גמלאות:

  • גמלאות ארוכות מועד – אלו הן גמלאות הניתנות למי שמסיבה זו או אחרת יצא ממעגל העבודה באופן קבוע. ביניהן ניתן למצוא גמלאות זקנה, נכות כללית, נכות מעבודה למי שנפגע ופיתח נכות קבועה וקצבת שארים. במסגרת זו אף מפעיל המוסד תכניות שיקום לנכים, לאלמנות ולקשישים סיעודיים. כל זאת כחלק מהליכי תביעה ביטוח לאומי.
  • גמלאות מחליפות שכר – ניתנות למי שאינו יכול לעבוד באופן זמני. בסוג זה כלולים דמי אבטלה, תשלום בעת חופשת לידה ובעקבות פציעה במקום העבודה.
  • הבטחת הכנסה – מי שהכנסותיו אינן מגיעות למינימום המוגדר בחוק (מתוך מגוון סיבות) זכאי להשלמת הכנסתו למינימום זה.
  • קצבאות ילדים – משולמת לכל מי שיש ילדים תחת חסותו כחלק מהליך תביעה ביטוח לאומי

 

למידע על פטור ממס הכנסה מביטוח לאומי לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button