חוק הנכים – ספר ההכרה והזכויות השלם

על הספר חוק הנכים – ספר ההכרה והזכויות השלם

הספר עוסק בהכרתו של אדם כנכה צה”ל, קביעת דרגת נכותו וזכויותיו השונות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נוסח משולב), תשי”ט – 1959. מכוחו של חוק זה, הותקנו על ידי שר הביטחון ושרים נוספים, תקנות שונות; ומכוח הסמכות המנהלית של אנשי משרד הביטחון הונהגו נהלי עבודה פנימיים המכוונים את מעשיהם של אנשי משרד ביטחון.

החוקים והתקנות בהן דן ספר זה והעוסקים בנכי צה”ל מצורפים כנספחים לו, כך שבכל מקום בו מוזכרים החוק או התקנות ניתן לפנות לנספחים אלה, לעיון מפורט.

הספר מיועד לתת מכשיר בידי הנכה (זה שהוכר וזה אשר מבקש הכרתו על ידי קצין התגמולים) הבין את המערכת העוסקת בנושא נכי צה”ל. לצורך כך הוא בנוי משני חלקים עיקריים. הראשון: הכרתו של אדם כנכה צה”ל וקביעת דרגת נכותו, והשני: פירוט זכויותיו השונות של הנכה על פי החוק התקנות והנהלים הפנימיים. החלק השני מבוסס על החוק, התקנות שהותקנו מכוחו והנהלים הפנימיים של אגף השיקום כפי שעודכנו בסמוך להוצאתו לאור של ספר זה.

הרעיון אשר הביא להולדתו של ספר זה, הוא הצורך במידע, שהיה עד היום בלתי נגיש ברובו, לידיעת הציבור אשר עו”ד יעבץ עצמו מהווה חלק ממנו. לא פעם פגשנו נכים ותובעים, בין אם הוכרו ובין אם לא, אשר העלו את הטענה כי אינם יודעים את זכויותיהם וכי פעמים רבות נודע להם על זכות, אשר מגיעה להם בדין, רק שנים לאחר מכן בדרך מקרה או מפה לאוזן, והדבר פגע ביכולתם למצות את זכויותיהם. ניתן לומר לכן, כי ספר זה נכתב תוך מענה לדרישה חוזרת ונשנית זו מצד נכים ותובעים לרכז בחיבור קריא וברור את ההלכות הרלוונטיות בעניין לאנשים שאינם משפטנים.

הספר מיועד להביא אל הנכה ואל האדם שאינו משפטן את החוקים וההלכות בצורה קריאה וברורה ככל האפשר, תוך הצמדות מרבית ללשון החוק, התקנות והנהלים הפנימיים, תוך מתן אפשרות לנכה להכיר את המערכת (החוקית והמנהלית) ולהתמצא בנבכיה. אנו מקווים כי ספר זה יחשוף נכים ותובעים לזכויותיהם, כמו גם למגבלותיהם, ויאפשר להם להבין את המערכת המטפלת בכך מתוך כוונה כנה כי יעשה במידע זה שימוש נכון וראוי.

עומר יעבץ, עו”ד

צחי ביטון, עו”ד

אם גם אתם נזקקים לייצוג צבאי ובטחוני, התקשרו עוד היום ותנו לנו להילחם עבורכם!

לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il

לצפייה בהקדמת הספר ומידע נוסף לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button