תגמול נצרך לנכה צה”ל

על פי הגדרות משרד הביטחון ואגף השיקום המטפל בכל הנושאים הקשורים בנכי צה”ל, תגמול נצרך הוא זה שנקבעה לו נכות בשיעור של לפחות 50%, בשל נכות זו אין לו אפשרות לפרנס את עצמו בעבודה ולא נראה כי יש לו סיכוי או אפשרות לשקם את עצמו בכל דרך שהיא. באגף השיקום של משרד הביטחון מתקיימת מדי פעם ועדת נצרכות הקובעת האם נכה זה או אחר אכן יכול להיחשב כנצרך ובעקבות כך להיות זכאי לקבל תגמול נצרך, כלומר להיתמך כלכלית על מנת לסייע לו בכלכלתו שלו ושל משק הבית שלו.

על מנת להיות זכאי לקבלת תגמול נצרך על הנכה לעמוד בשלושה תנאים –

  1. שיעור נכותו לא יפחת מ- 50%
  2. בשל הגורמים לנכותו אין הוא יכול לפרנס את עצמו ולא נראה כי יוכל אי פעם.
  3. הוכח כי אין לו כל הכנסה.

גובה תגמול נצרך משתנה בין נכה לנכה ותלוי באחוז הנכות ובמספר הנפשות התלויות בנכה לצורך כלכלתן ופרנסתן (ילדים). לפני מספר שנים חלה סערה בתחום זה כאשר הפסיק אגף השיקום לשלם תגמול נצרך לנכים לאחר גיל 50. לאחר שלא מעט נכים פנו אל ערכאות משפטיות על מנת לוודא את המשך קבלת תגמול נצרך שונו ההוראות שהיו נכונות דאז וכיום ניתן התגמול גם לנכים שעברו את גיל 50. הנחת היסוד העומדת מאחורי המשך מתן התגמול מבוססת על העובדה שאין הנכה יכול לפרנס את עצמו והיעדר התמיכה הכלכלית עלולה לדרדרו למצוקה דווקא בשנות חייו המתקדמות.

גובה התשלום מחושב על פי אחוז מסוים מהתשלום שאותו מקבלים עובדי מדינה בעלי דרגה מסוימת, על מנת לוודא שמדובר בסכום הוגן – תגמול נצרך שיאפשר לנכה לקיים את עצמו ואת משפחתו ולא יתדרדר למצוקה כלכלית בשל חוסר סיוע או אי יכולת לפרנס את עצמו על ידי עבודה, שמפאת נכותו אין הוא מסוגל לבצע.

נכים רבים לא תמיד יודעים בדיוק מהן הזכויות המגיעות להן ועלולים שלא לדעת על קיומו של תגמול נצרך המגיע להם כדי להקל על מצבם הבריאותי והכלכלי. מידע רב קיים בשטח אך בפועל לא כולו מגיע אל מי שזקוק לו כדי שיידע שעליו לתבוע את שמגיע לו. על מנת לוודא שנכים מקבלים תגמול נצרך ואת שמגיע להם מומלץ להם להיוועץ באיש מקצוע הבקיא בנהלי הצבא ובעניינים הקשורים לנכי צה”ל, למשרד הביטחון ולאגף השיקום וכך לשמוע ולהבין בדיוק בשפה ובמונחים הברורים להם מהן האפשרויות העומדות לרשותם ואיך עליהם לממש את זכויותיהם.

מהם תגמולי המחיה החודשיים הניתנים לנכי צה”ל?

נכי צה”ל שאיבדו את כושר ההשתכרות שלהם באופן מלא או חלקי עקב נכותם, זכאים לבקש תגמול מחיה חודשי. תגמולים אלו מחולקים למספר נושאים, ביניהם: תגמול רפואי הניתן לצורך השלמת פרנסה בעקבות אבדן כושר עבודה בדרגות שונות, תגמול פרישה מוקדמת הניתן לנכים שנאלצים לפרוש מעבודתם עקב נכותם, תגמול חסר פרנסה מיוחד הניתן לנכים שדרגת הנכות שלהם פחותה מ-50% אך וועדה מיוחדת קבעה שאינם מסוגלים לעבוד בעקבות נכותם המוכרת, תגמול נצרך מיועד לנכים מעל 50% אינם יכולים לעבוד או להשתקם בעבודה, לתגמול מתבגר זכאים נכי צה”ל שעברו את גיל 50 וסובלים מפגיעה אורטופדית.

למידע על תגמולים מיוחדים לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button