ועדה רפואית משרד הביטחון

ועדה רפואית משרד הביטחון מתקיימת ופועלת בדרך כלל תחת הסמכות של אגף השיקום ועוסקות במי שהשתחרר משירות צבאי אך נושא פגיעה או פציעה, המשפיעות על חייו וגרמו לו נכות בדרגה כלשהי, ובגינן הוא מבקש להיות מוכר כנכה צה”ל. תפקידה של הועדה (שרק בשל טעות נקראת גם ועדה רפואית משרד הביטחון, אך בפועל אין היא כזאת) הוא לקבוע את דרגת הנכות של נכה מסוים, לאחר שכבר עבר את האישור בנוגע לכך שהפגיעה או הנכות קשורה במישרין לשירותו הצבאית, כלומר לאחר שהוא כבר הוכר כנכה צה”ל על ידי קצין התגמולים באגף השיקום.

ועדה רפואית משרד הביטחון מורכבת מאנשי מקצוע מומחים בתחומי הרפואה השונים ותפקידם להתרשם מהמסמכים הרפואיים שהוצגו בפניהם, להתרשם ממצבו הבריאותי והרפואי של התובע המופיע בפניהם ועל סמך אלה לקבוע את דרגת החומרה של הפגיעה שלו, ועל סמך קביעה זו להחליט מה תהיה דרגת הנכות שתוכר לו. להחלטה זו יש השלכות משמעותיות ביותר, שכן דרגת הנכות קובעת מה תהיינה הזכויות וההטבות שהוא יקבל מהמוסד לביטוח לאומי, האם הוא יהיה זכאי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה ושאר זכויות מטעם ועדה רפואית משרד הביטחון.

תהליך התביעה וההכרה חשוב ועליו להיות מדויק מאד, כדי שהמסמכים שיגיעו לידיהם של חברי ועדה רפואית משרד הביטחון יהיו נכונים ומדויקים ככל האפשר וישקפו נאמנה את מצבו של הנכה. פסיקה שאינה נכונה או אינה תואמת למצבו של התובע עלולה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת ולכן חשוב להקפיד שעושים שימוש בטפסים הנכונים ובהליך הרשמי והמדויק של התביעה והמצב.

ההבדל בין ועדה רפואית זו של הצבא ובין ועדה רפואית משרד הביטחון הוא שוועדה מטעם משרד הביטחון עוסקת אך ורק בחיילים או קצינים משוחררים ודנה בפגיעות שקרו להם במהלך שירותם הצבאי. ועדה רפואית בצבא עוסקת בחיילים וקצינים אשר עדיין נמנים על המשרתים בפועל. חשוב להבין הבדל זה על מנת לדעת בדיוק מול מי פועלים ואיזה גוף דואג לאיזו אוכלוסייה. חשוב מאד להבין את התהליך שמתחילים, מול מי מתמודדים ומהם השלבים. מידע חשוב זה עשוי

למידע על ערעור על החלטת רופא ראשי לחצו כאן!

  עמוד הבית