נפגעי פעולות איבה {הספר} – זכויות לבני משפחה

נפגעי פעולות איבה {הספר} – זכויות לבני משפחה

בני משפחות הנספים בפעולות האיבה זכאים לזכויות שונות מעבר לתגמול הניתן להם. חלק מהזכויות מקבילות לזכויות הניתנות לנכים נפגעי פעולות האיבה אשר תוארו בפרק העוסק בכך. נסקור להלן את זכויותיהם של משפחות הנספים בפעולות האיבה, הזכויות ניתנות לבן משפחה של נספה כהגדרתו בחוק או בהנחיה הספציפית בלבד.

 

יצירת הקשר הראשוני

 

עובדי השיקום של המוסד לביטוח לאומי אחראים על יצירת הקשר הראשוני עם הנפגעים בפעולות האיבה (מעבר למוקדים העירוניים וגופים נוספים העוסקים בכך) ועם משפחותיהם מיד לאחר הפגוע. עובדים אלו תומכים בנפגעים ועומדים לשירותם בכל שאלה והכוונה, ובכל בעיה הכרוכה בשיקומם מבחינה נפשית, חברתית ומשפחתית ובנוגע לדרכי מימוש הזכויות והשירותים השונים.

בימים הקשים של כתיבת שורות אלו נראה כי משימה זו של עובדי המוסד לביטוח לאומי היא משימת קודש ממש.

 

טיפול פסיכולוגי

במידה ועובדי השיקום סבורים כי נחוץ לבן משפחתו של נספה בפעולת איבה (קטגוריות מסויימות של בן משפחה שאינן תואמות בהכרח את ההגדרה לפי החוק) טיפול פסיכולוגי, יממן המוסד לביטוח לאומי טיפול זה (יתומים – בתנאי שלא עברו את גיל 30). מימון הטיפול דורש עבודת הכנה והערכה של הבעיות, היעדים, היכולות וסוג הטיפול. עבודה זו היא עבודה משותפת של הנפגע ושל עובד השיקום המוסד לביטוח לאומי.

במסגרת אישור הטיפול ייקבעו סוג הטיפול, תדירותו ומשך הטיפול (לכל היותר שנה וחצי בתדירות של שעתיים בשבוע). המשך הטיפול מעבר לכך דורש אישורה של ועדה מקצועית בכירה. טיפול יאושר רק אם יינתן על-ידי מטפל מוסמך, המתאים לתת את הטיפול הנדרש במסגרת שירות רפואי מוסמך, מימון הטיפול יתבצע על-ידי הפניית הזכאי למטפל ששכרו ישולם ישירות על-ידי מחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי.

 

מעבר לאמור לעיל מפעיל המוסד קבוצות תמיכה וקבוצות קשר לסיוע לבני המשפחה להתמודד עם האבדן.

 

טיפול רפואי וסיעודי

אלמן/נה והורים שכולים זכאים למימון אשפוז במוסד בגין מצבם הבריאותי.  מעבר לכך, ונוסף על הזכאות לקצובת הבראה קבוע, זכאים הורים שכולים ואלמן/נה למענק הבראה לאחר ניתוח או אשפוז ממושך (עד 14 ימי הבראה בהתאם לאישור רפואי) או בסמוך למועד בו נספה בן המשפחה בפעולת האיבה שאושרה (עד 10 ימים – זכות שמורה עד שנה וחצי מהאירוע, וניתנת לפיצול של 5 ימים בכל פעם).

כן זכאים הם למימון החזקתם בבית אבות מסיבה זו ולהשתתפות בדמי הכניסה לבית האבות שיש בו מחלקה לתשושים ולסיעודיים (בשיעור מקסימלי של דמי הכניסה לאדם יחיד בחדר משותף לפי תעריף “משען”). המימון יכול להיות מלא או חלקי, בהתאם להכנסתם ולמצבם המשפחתי, אך בכל מקרה במידה ויזכו למימון כאמור לא יקבלו תגמול.

במידה ועקב מגבלה רפואית זקוקים אלמן/נה או הורים שכולים לעזרה של אדם אחר בפעולות היום-יום, יקבלו תוספת על תגמוליהם למימון חלקי של ההוצאות המיוחדות הקשורות במצבם (מקביל לתגמול “עזרת הזולת” לנכים).

גובה התוספת יקבע לפי מצב משפחתי, מבחן הכנסות והעזרה הדרושה על פי המצב הרפואי שיבחן על ידי רופא המוסד.

 

נסיעות לטיפול רפואי

בני משפחה של נספה, שאינם מסוגלים מטעמים רפואיים לנסוע בתחבורה ציבורית ואשר אינם זכאים לרכב רפואי, זכאים למימון מלא להוצאות נסיעה במונית ו/או באמבולנס לטיפול רפואי בלבד.

 

נסיעות למועדון תעסוקתי

 

אלמן/נה והורים שוכלים הנוסעים בתחבורה ציבורית למועדונים תעסוקתיים הרחוקים ממקום מגוריהם מרחק העולה על 20 ק”מ לכיוון אחד, זכאים למימון מלא של הנסיעות על פי מספר ביקורים חדשיים.

 

מכשירים רפואיים

אלמן/נה והורים שכולים הסובלים ממחלות כרוניות או ממחלות קשות או ממושכות זכאים לסיוע חד-פעמי במימון התייעצות רפואית מחוץ למסגרת קופת החולים וכן לסיוע (מימון מלא לאלמן/נה, יתומים ושכולים השוהים במוסד; לשכולים שאינם במוסד יש השתתפות עצמית) ברכישת מכשירים רפואיים ששימושם הבלעדי הוא לנכים או לחולים.

 

תרופות

אלמן/נה ושכולים וחולים כרוניים או הסובלים ממחלות ממושכות זכאים למלוא המימון לתרופות כימיות, הנרכשות בבית מרקחת פרטי (אל מול אישור שקופ”ח אינה ממנת התרופה) או בקופות חולים על פי מרשם רפואי, ואשר מחיר כל תרופה הוא מעל 20 ש”ח ושווי כולל של 100 ש”ח. את ההחזר ניתן לקבל אל מול קבלות מקוריות.

תרופות הומאופטיות ימומנו מימון מלא במידה והן ניתנות במסגרת מרפאות ל”רפואה משלימה” הפועלות בבתי חולים ובפיקוחם, על פי מרשם רפואי ועל ידי רופא מוסמך, שנמסרו בבתי מרקחת הפועלים תחת רשיון משרד הבריאות.

כיום נכלל הסיוע במימון תרופות להורים שכולים בתגמול. במידה וההוצאות השנתיות של הורים שכולים לתרופות גבוהה מ- 2000 ש”ח לשנה, ניתן להגיש אישור רפואי וקבלות על כך למוסד לביטוח לאומי ולקבל החזר בגין ההפרש.

 

התייעצות רפואית

בני משפחה של נספה זכאים למימון התייעצות אחת בשנה עם רופא מומחה למחלות כרוניות או להתערבות כירורגית. המימון יינתן כנגד קבלה על התשלום.

 

טיטולים

הורים שכולים הצורכים טיטולים ופדים עקב בעיות שליטה בסוגרים, ויש בידיהם אישור רפואי על כך, יקבלו מימון בסכום חודשי קבוע (כ – 500 ש”ח) לחודש.

 

נעלים אורתופדיות

בני משפחה של נספה זכאים להחזר פעם אחת בשנה בגין נעליים אורתופדיות המיוצרות במכון מיוחד למכשירים אורתופדיים. גובה ההחזר הוא בגובה ההוצאה בגין הנעליים בהשתתפות עצמית של  250 ש”ח (מחיר נעליים רגילות), והוא ניתן אל מול אישור רפואי וקבלה בגין התשלום.

 

עדשות ראיה

בני משפחה של נספה זכאים להחזר בגין עדשות מיוחדות למשקפים ו/או להשתלת עדשה לתוך עיניים עקב ניתוח או מחלת עיניים כרוני. ההחזר הוא בגובה כל ההוצאה אל מול קבלות במקור עבור העדשות בלבד.

 

לחצן מצוקה

אלמן/נה והורים שכולים הסובלים ממחלות כרוניות (על פי אישור רפואי) או בודדים מגיל 65 ומעלה, או זוג הורים מגיל 70 ומעלה, זכאים למימון השתתפות בהתקנת לחצני מצוקה ולאחזקתם.

 

שירות טיפול נמרץ לב וקרדיופון

אלמן/נה והורים שכולים הסובלים מבעיות לחץ דם ולב ונזקקים לשירותי טיפול נמרץ לב וקרדיופון זכאים להשתתפות במימון התקשרות עם חברה המספקת את השירות. גובה המימון משתנה.

 

שיקום

 

בני משפחה של נספה המוכרים לפי החוק זכאים לקבל שיקום במספר מסגרות ובתנאים מסוימים אשר יפורטו להלן. ככלל, מסלולי השיקום הם חלופיים ועל בן המשפחה לבחור באחד מהם בלבד.

 

הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה

 

אלמן/נה ויתומים שלא מלאו להם 21 שנים ביום שהתייתמו ועדיין לא מלאו להם 30 שנים (ובמקרים מיוחדים גם הורים שכולים ואחי נספים יוכלו לקבל סיוע המימון שכר הלימוד בלבד וזאת מהקרן לטיפול סוציאלי למימון צרכי מיוחדים של משפחות שכולות), זכאים לסיוע בהכשרתם המקצועית ללימודי מקצוע או בלימודי השכלה גבוהה (אפשרי גם לימודים בחו”ל בתנאים מסויימים).

אלמן/נה יהיו זכאים לשיקום בלימודים אם הביעו הסכמתם לכך, הם חסרי מקצוע או שאינם יכולים להתפרנס ממקצועם כדי מחייתם, או שיש להסבם מקצועית, והכל בהתרשמות ובשיתוף עם פקיד השיקום. במידה והאלמן/נה שוקם יש לבחון הסיבות לשיקום חוזר בהתאם יאושר. את הבקשה ללימודים ניתן להגיש כל עוד מקבלים תגמולים.

הסיוע ניתן לזכאים במימון שכר הלימוד עד סיום לימודי המקצוע או עד קבלת התואר הראשון. כמו כן ניתן מענק שנתי לרכישת ספרים.

במידה ואין הלימודים מאפשרים ליתומים שמלאו להם 21 שנים, יהיו יתומים אלו זכאים גם לדמי מחיה.

 

שיקום כלכלי עצמאי

בני משפחה של נספה (שכולים, אלמן/נה ויתומים עד גיל 30) זכאים לקבל הלוואה על מנת לשקם ולבסס עסק עצמאי קיים.

כמו כן זכאים בני המשפחה לקבל מענק חד-פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו. שיעור ההלוואה והמענק  נקבע בכל עניין לגופו בהתאם להחלטת ועדת שיקום( סכום מירבי להורים שכולים ולאמן/נה – 86,000 ש”ח, סכום מירבי ליתומים- 13,500 ש”ח, נכון לחודש 1/2001), הלוואות לביסוס והשלמת שיקום ראשון וחידוש משק רכב בסיסי נמוכות יותר (סכום מירבי 4,500 ש”ח עד 13,500 לכל היותר).

אלמן/נה, הורים שכולים ויתומים בגילאים מסויימים שאינם זכאי לסיוע ברכישת רכב, ואשר ביצוע תפקידו ועבודתו מצריכים רכב (ולא לצורך נסיעתו לעבודה וממנה), ולצרכי השיקום, יוכלו להיעזר בהלוואה עומדת לתשלום מסים לרכישתו, ובהלוואה בנקאית נוספת לרכישתו. ועדת השיקום תדון בכל בקשה ותחליט אם להיענות לה. הסיוע, כאמור, יינתן ברכישת רכב מסחרי יציג עד 2500 סמ”ק (טנדר או מסחרית סגורה – מנוע דיזל), משאית המורכבת בארץ (דגם יציג – רנו 10 טון כולל), מונית, רכב לימוד נהיגה ורכב נוסעים יציג (פרטי) עד 1600 סמ”ק. ועדת השיקום תקבע את שיעור המסים על פי סוג הרכב הנרכש, סוגי העבודה והעיסוק והקריטריונים הנהוגים וההלוואה העומדת תהא בגובה מלא או חלקי ביחס לגובה המסים החלים על הרכב. מעבר לכך ישנה הלוואה נוספת כהלוואה לשיקום כלכלי רגיל וסיוע חלקי בהחלפת הרכב.

 

 

  1. חובה העסקה אחרי גיל הפרישה

סעיף סוציאלי נוסף שנשאב לחוק התגמולים לנפ”א מתוך חוק הנספים הוא סעיף 33א. הקובע כי שר הבטחון, בהסכמת שר העבודה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר חובת נותן עבודה להמשיך ולהעסיק עובד שעבד אצלו בתכוף לפני הגיעו לגיל הפרישה מהעבודה והוא כשיר לעבודה בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות כאמור, במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים מיום הגיעו לגיל הפרישה ולא תעבור את יום הגיעו לגיל 70, הכל כפי שייקבע בתקנות ובתנאים שייקבעו.

משמעות העניין לנפ”א היא כי תקונת אלו יחולו בשינויים המחוייבים גם כלפיהם.

חלקו השני של הסעיף קובע כי עובד הממשיך בעבודה מכוח סעיף זה לא יפוטר ולא יחוייב לפרוש מעבודתו במשך התקופה כאמור בסעיף קטן (א) אלא על פי החלטה של ועדת תעסוקה כמשמעותה בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש”ט – 1949, שניתנה על יסוד נימוקים המתירים לפטר נכה מלחמה מכוח תקנות על פי סעיף 31 לחוק האמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

עובד שפוטר מעבודתו סמוך לפני הגיעו לגיל הפרישה מהעבודה יחולו עליו הוראות סעיף זה כאילו הגיע אותה שעה לגיל הפרישה זולת אם הוכח כי פיטוריו נעשו שלא כדי להימנע ממילוי הוראות סעיף זה.

הסעיף גם מגדיר מי הוא ה”עובד” – אלמנה או הורה של נספה, לרבות הורה חורג והורה מאמץ, אולם אם היה לנספה הורה מלידה והורה חורג או מאמץ, שניהם בני מין אחד, לא יראו כהורה של נספה אלא אותו הורה שקצין התגמולים החליט כי זיקתו של הנספה לאותו הורה חזקה יותר;

וכן מה הוא “גיל הפרישה מעבודה” – הגיל שבו על עובד לפרוש מעבודתו מכוח הוראה שבחיקוק, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, ובהעדר הוראה כאמור החלה עליו – גיל 65 שנה בגבר ו- 60 שנה באשה.

מכוחו של סעיף זה הותקנו תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (העסקת עובד מעבר לגיל פרישה), תשל”ו – 1975. התקנות קובעות את הכללים למילוי הוראות הסעיף.

 

 

רכב וניידות

 

עזרה ברכישת רכב

הורים שכולים, אלמן/נה שלא נישאו בשנית והם בעלי רשיון נהיגה בר-תוקף זכאים לעזרה ברכישת רכב, באמצעות הלוואה עומדת לתשלום המסים (מלוא המסים או חלקם) בעת רכישת רכב לשימוש אישי או ברכישת רכב שיקומי לצורכי עבודה, ועד הלוואה בסכום נמוך לרכישתו.

ההלוואה העומדת ניתנת באמצעות פקיד המכס והופכת למענק כעבור 5 שנים של החזקת הרכב, במהלך שנים אלו נרשמת הגבלה על העברת הרכב במשרד הרישוי. שיעור ההלוואה הנוספת אינו גבוה ואינו משמעותי במיוחד.

אלמן/נה והורים שכולים שאין להם רשיון נהיגה בר – תוקף זכאים לסיוע ברכישת רכב אם הוכיחו כי יש להם צורך ברכב עקב מצב בריאותי, גיל מתקדם ונסיבות בריאותיות/ חברתיות ולהם בן/בת בעלי רשיון נהיגה בר-תוקף, המתגוררים עמם או בסמיכות לביתם ומסוגלים, על-פי חוות דעת עובד השיקום, להסיע את הזכאי בהתאם לצרכיו.

הסיוע ניתן לרכב ראשון ולהחלפת הרכב אחת ל- 5 שנים, בניכוי המסים החלים על הרכב האחרון שבגין רכישתו ניתן הסיוע הקודם, ובהתייחס לשיעור המסים שאושר בזמנו.

הורה שכול שמקור הכנסתו מהוראת נהיגה או מנהיגת מונית זכאי להחלפת הרכב אחת ל – 3 שנים.

יתום (שביום התייתמותו לא מלאו לו 21 שנים), שביום הגשת הבקשה טרם מלאו לו 30 שנים, שברשותו רשיון נהיגה בר – תוקף, שלא ניתן לו בעבר סיוע לשיקום, לרבות לימודים – יהיה זכאי באופן חד – פעמי להסתייע לשיקומו ברכישת רכב כאשר הרכב נדרש לצורך ביצוע עבודתו.

 

הסכומים לסיוע הם בעלי תקרה קבועה המתעדכנת מעת לעת אך אינם בלתי מוגבלים.

 

אלמן/נה והורים שכולים שברשותם רכב זכאים למענק שנתי למימון אגרת הרכב (אלמנות זכאיות למענק בגובה מלוא שיעור האגרה ואילו שכולים זכאים רק למחציתו) ולמענק שנתי כהשתתפות במימון דמי ביטוח הרכב (לאלמנות 75% מעלות פרמיה ממוצעת לביטוח מקיף ו – 75% מעלות ביטוח חובה).

 

הורים, אלמן או אלמנה ויתומים מתחת לגיל 30, הלומדים נהיגה זכאים להשתתפות בדמי לימוד נהיגה.

 

הסיוע באגרת רכב, ביטוח רכב ולימוד נהיגה ניתן אל מול אישורים לאותה שנה ואינו משתלם לעבר לכן יש להקפיד על העברת המסמכים לפקד השיקום במועד.

 

הורים שכולים חסרי רשיון נהיגה, זכאים בתנאים מסויימים למימון 75% ממחיר קלנועית.

 

דמי ניידות

אלמן/נה המקבלים תגמול חודשי, שלא מימשו את זכאותם לסיוע ברכישת רכב באגף השיקום של הביטוח הלאומי, זכאים למענק מי ניידות שנתיים. המענק ישולם אוטומטית עם התגמול החודשי.

 

סיוע בדיור

בני משפחה נפגעי פעולות איבה זכאים לסיוע המוסד לביטוח לאומי בפתרון בעיית דיור או בשיפור תנאי דיור. סיוע זה ניתן בכמה אופנים – הלוואות, מענקים, השתתפות בתשלומים, פטורים והנחות. אופן הסיוע הספציפי וגובהו נקבע בהתאם לסיווג בן המשפחה (הקירבה לנספה), לבעית הדיור המתעוררת והכל בתכנון ובתיאום עם גופי השיקום במוסד לביטוח לאומי.

הסיוע אשר ניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי הוא מקור מימון נוסף על מקורות מימון נוספים ועצמאיים של בן המשפחה, היה ואין ביכולתו של בן המשפחה לפתור מצוקותיו ממקורות מימון עצמאיים בתוספת הסיוע שניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי, יופנה למשרד השיכון המופקד על מצוקות דיור כלליות.

הסיוע בדיור ניתן באופן חד פעמי, אם כי בנסיבות חריגות ובמקרי מצוקה קשים, יכול המוסד לביטוח לאומי להפעיל שיקול דעתו ולבחון אפשרות של מתן סיוע חוזר/נוסף.

הסיוע לדיור ליתומים מתמצה במענק דיור כמקדמה על חשבון מענק הנישואין ועל כן אין היתומים זכאים לסיוע מעבר לכך.

 

סיוע ליתומים

 

יתומים זכאים לסיוע בדיור. הסיוע ניתן בצורת הלוואה (ששיעורה נקבע מעת לעת אך אינה גבוהה במיוחד), ובמענק דיור או מענק נישואין (אין כפל – האחד משני המענקים).

במידה והיתום נישא טרם רכש דירה, או שהגיע לגיל 30 וטרם נישא, זכאי היתום למענק נישואין בגובה של כ – 98,500 ש”ח, אל מול הצגת תעודת נישואין במקרה שנישא, או באופן אוטומטי במקרה שהגיע לגיל 30   . הזכות למענק זה היא חד פעמית (אין מענק בגין נישואין נוספים).

מענק דיור ניתן ליתום של נספה אשר רוכש דירת מגורים ואשר טרם מלאו לו 30 שנה ולא קיבל מענק נישואין. מענק דיור ליתום הוא בגובה של כ- 78,700 ₪ (80% ממענק נישואין) אל מול הוכחה בדבר רכישת הדירה וכי הדירה היא דירתו היחידה של היתום.

במידה והיתום קיבל מענק דיור, יקבל את יתרת המענק למענק נישואין (כ- 20,000 ש”ח), עם הגיעו לגיל 30 או עם הינשאו (לפי המוקדם).

 

סיוע לאלמן/נה והורים שכולים

 

אלמן/נה והורים שכולים זכאים לסיוע בדיור בהתאם לתכנית ספציפית אשר תכלול את בעיית הדיור, את הפתרון לבעיה (רכישת דירה, החלפת דירה, שיפוצים, כיסוי חוב וכו’), את מקורות המימון, את אופי הסיוע (הלוואה ו/או מענק), את גובה הסיוע, ואת התנאים בהם ינתן. ההכרעה בעניין זה נעשית על ידי ועדת שיקום בכל מקרה לגופו, בכל מקרה הסיוע הוא חד פעמי ונעשה נקודתית.

ההחלטה בעניין זה נתונה לועדת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי (מעליה יושבת ועדת ערעורים עליונה).

 

מענק דיור לאלמנה

 

אלמנות הקבלות תגמולים והטבות זכאיות למענק דיור. סכום המענק הניתן תלוי בצורך ובבעיה הספציפית כאשר סכום המענק המירבי נקבע לפי מספר רמות של זכאות ובהתאם לצורך (הסכומים מעודכנים ל – 9/99).

מענק דיור לאלמנה ניתן מקום בו האלמנה מחוסרת דירה (חברת קיבוץ, מגורים אצל ההורים, שכירות לא מוגנת, מגורים במחנה צבאי וכו’) שלה עד שלושה ילדים – עד 160,000 ₪; אלמנה כאמור שלה יותר משלושה ילדים תקבל תוספת של 12,000 ₪ עבור כל ילד שאינו נשוי; אלמנה חסרת ילדים תקבל עד 50,000 ₪. 

אלמנה הזקוקה להחלפת הדיור עקב תנאי דיור לא מתאימים (צפיפות, סטנדרט בניה נמוך, סיבות רגשיות, מסיבות רפואיות וכו’) תקבל מענק בגובה של עד 130,000 ₪ לצורך זה, בניכוי 20% מהסכום שתקבל עבור דירתה הקודמת. אלמנה כאמור שאין לה ילדים תקבל מענק של 50,000 ₪.

לצורך ביצוע שיפוצים בדירה למטרות חיוניות במקום החלפתה ינתן מענק של 20,000 ₪ בין אם יש לה ילדים ובין אם לאו.

לשם החזר חוב משכנתא הרובץ על הדירה בתנאים מעיקים תקבל אלמנה עם ילדים מענק אשר יותיר את סכום החזר המשכנתא החודשי על 400 ₪ לחודש, אך לא יותר מסכום מענק מירבי של  80,000 ₪; אלמנה ללא ילדים תקבל לכל היותר 50,000 ₪.

יתכנו שינויים ברמות השונות ותנאים נוספים, האמור לעיל מציג את החלוקה ברמה העקרונית בלבד. הזכאות למענק כאמור לעיל היא חד פעמית ועבור סעיף זכאות אחד בלבד.

ברור כי על מנת לקבל אישור למענק יש לשתף פעולה עם עובד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי ולהמציא לו את כל המסמכים הדרושים על מנת לתת חוות דעתו לועדת השיקום בעניין מענק זה, על מנת שתחליט בבקשה.

 

 

סיוע בהלוואה

 

מעבר למענק דיור זכאים אלמנות ושכולים גם להלוואה לרכישת דירה ראשונה, לכיסוי חוב הרובץ על דירת המגורים בתנאים מעיקים, להחלפת דירה מסיבות בריאותיות ורפואיות מוכחות, מסיבות רגשיות או עקב צפיפות דיור וכן כסיוע לביצוע שיפוצים חיוניים. שיעורי ההלוואה ניתנים בהתאם להוצאה בפועל, כאשר השיעור המירבי נקבע בהתאם לדרגת נכותו של הנכה ולמוגבלותו (ניתן גם לקבל תוספת להלוואה במקרים מיוחדים) וזאת לפי כללים ותנאים משתנים.

ההחלטה בעניין זה נתונה בידי ועדת שיקום, עליה יש זכות ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ההלוואה מהווה תוספת למקורות המימון העצמאיים של הנכה (כולל מקורות חיצוניים כמו משרד הבינוי והשיכון). שיעור ההלוואה המקסימאלי עומד על כ – 200,000 ₪ כולל הלוואה לסידור ראשון.

 

סיוע בשכר דירה

 

אלמן/נה עם ילדים והורים שכולים שהם מחוסרי דיור המתגוררים בשכירות פרטית, זכאים למימון השכירות הפרטית בשנה הראשונה בסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת (שנה שניה).

במהלך השנה השנייה יש להגיש להמציא תוכנית מעשית לפתרון בעיית הדיור. תכנית זו היא תנאי להמשך מימון שנה נוספת של שכירות בסופה אמור הזכאי להיכנס לביתו על פי התכנית שהוגשה (סך הכל ניתן לאשר שכר דירה לשלוש שנים).

סכומי הסיוע הם מירביים ואינם בלתי מוגבלים, וניתן גם לקבל סיוע בכיסוי הוצאות שכר טרחת עו”ד והוצאות העברת המיטלטלין לדירה השכורה.

להורים שכולים ינתן סיוע במידה והם מחוסרי דיור וגרו בשכירות בשנים האחרונות שלפני האסון, או שהם גרים בתנאי דיור מחפירים, או שהם לאחר גירושין ואחד מבני הזוג נאלץ לעזוב את הבית, או שמסיבות בדידות עוברים לגור באזור אחר בארץ. גובה הסיוע להורים שכולים ניתן בחמש רמות בהתאם לקיום בן זוג וילדים ובהתאם לגובה התגמול.

במידה ודירת המגורים של הזכאי צפופה ביחס למספר הנפשות, או בנויה בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל, או מצויה בסביבה לא מתאימה מבחינה בריאות/רגשית/משפחתית, וישנו פער זמנים בין פינוי דירת המגורים כאמור לקבלת הדירה החדשה, ניתן לקבל סיוע במימון שכר דירה עד שנה אחת בלבד.

 

 

אלמן/נה והורים שכולים, המתגוררים בשכירות בדירה שבבעלות חברת “עמידר”, זכאים להנחה של 50% משכר הדירה הבסיסי בתשלום שכר דירתם, אל  מול אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

 

הטבות שונות

הנחות והטבות שונות

נפגעי פעולות האיבה זכאים לאותן הנחות והטבות, המעניקים גופים על פי חוק, כנכי צה”ל, וזאת לפי סעיף 8 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה.

 

מענק בר-מצווה ליתומים

ילדיו של נספה פעולות איבה יקבלו מענק בהגיעם למצוות (12 – בנות, 13 – בנים) לצורך מימון הוצאות האירוע, בלוויית איגרת ברכה מטעם המוסד לביטוח לאומי. גובהו של המענק בהתאם למדד ועומד על כ- 7,000 ש”ח.

 

מענק השתתפות בלימודים ליתומים ולבני הורים שכולים בחינוך היסודי והעל יסודי

מידי שנת לימודים זכאים יתומים ובני הורים שכולים למענק השתתפות בלימודיהם בחינוך היסודי והעל יסודי (כיתות ז’-יב’). המענק ניתן עבור השתתפות באגרות שירותים, חינוך משלים וטיולים וגובהו מתעדכן מידי שנה.

 

שיעורי הוראה מתקנת

יתומים הזקוקים לשיעורי הוראה מתקנת בשל ליקויים הפוגמים ביכולת הלמידה ושאינם משתייכים למסגרת החינוך המיוחד זכאים להשתתפות במימון שיעורים אלה.

 

תשלום לחונכים ליתומים

יתומים המקבלים תגמולים זכאים למימון מלא עבור העסקת חונכים, כאשר החונך ממלא תפקידי סיוע וסעד נפשי ליתומים והדרכת האלמן או האלמנה בגידול הילדים. צוות השיקום בסניף יכול לאשר מכסה קצובה של שעות חונכות בחודש (מקסימום 20) לתקופה שלא תעלה על שנה.

 

שיעורי עזר לאחי נספים

אחים של נספים זכאים למימון שיעורי עזר למשך שנה בתקופה של עד שנתיים לאחר האסון. התנאי לכך הוא אישור בית הספר לצורך בשיעורי העזר וגובה המימון יקבע בהתאם לשיעור התגמולים שניתן להורי התלמיד.

 

הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות

אלמן/נה והורים שכולים יכולים לקבל הלוואות שונות לסיוע מיוחד בעריכת בר/בת מצווה, נישואי בן/בת והנצחה (הורים אלמן/נה גם לצורך טיפולי שיניים).

 

פטור מאגרת טלוויזיה

אלמן/נה (גם אם נישאו מחדש והם זכאים לתגמולים בגין היתומים) והורים שכולים זכאים לפטור מאגרת טלוויזיה. הפטור יינתן על – ידי רשות השידור, בהתאם לרשימת הזכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשות השידור. במידה וטרם הועבר שם הזכאי לרשות השידור ניתן לקבל החזר עבור האגרה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

הנחות במס רכישה

אלמן/נה והורים שכולים, הזכאים לתגמולים, זכאים להנחה בתשלום מס רכישה לפי תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד על סמך אישור מהמשרד הראשי.

יתומים זכאים להנחה עד שימלאו לו 40 שנים.

כתוצאה מההנחה נותרים הזכאים במדרגת המס התחתון של חצי האחוז לכל סכום הרכישה (בתנאי שבמקרה של רכישת מגרש לבניית בית מגורים, יבנה בית המגורים בתוך שנתיים מהרכישה).

 

פטור מאגרת העברת מקרקעין (טאבו) ומאגרת רישום משנכתא

אלמן/נה לרבות אלמן/ה שנישאו בשנית ונישואיהם הופרו ומקבלים תגמול כאלמן/נה, יתומים עד גיל 30 והורים שכולים זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת העברת מקרקעין ומאגרת רישום משכנתא על המקרקעין. הפטור יוענק פעמיים בלבד.

 

פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין

אלמן/נה יתומים עד גיל 18 והורים שכולים זכאים לפטור מלא מדמי הסכמה בהעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל.

 

הנחה בתשלום ארנונה

אלמן/נה והורים שכולים זכאים להנחה בתשלום מסים לעיריות או לרשויות המקומיות. ההנחה תינתן על-פי רשימת זכאים שיעביר המוסד לביטוח לאומי לרשויות המקומיות אחת לשנה. את שיעור ההנחה קובעות הרשויות המקומיות לפי מספר החדרים ומספר הנפשות המתגוררות בדירה.

 
השתתפות בדמי התקנת מכשיר טלפון ובדמי השימוש בו

הורים שכולים זכאים להשתתפות בשיעור של 50% בדמי התקנת או העתקת מכשיר טלפון בדירתם הפרטית ובדמי השימוש בו. כדי לקבל החזר השתתפות בדמי התקנת טלפון יש לפנות אל המשרד הראשי עם חשבונית מחברת “בזק”. הורים שכולים יקבלו אחת לשנה בתגמולי ינואר מענק בגובה 50% בדמי השימוש בטלפון ואינם זכאים להשתתפות בהתקנת טלפון או בהעתקתו.

 

מענקים לכיסוי הוצאות פטירה

המוסד לביטוח לאומי נושא בהוצאות השונות הנובעות מפטירתו של הנספה. עם היוודע על פטירתו של אדם בפעולת איבה יוצרים נציגי המוסד לביטוח לאומי קשר עם משפחתו של הנספה. מטרת הקשר הראשוני היא לברר צרכים מיידיים של סידורי פטירה ולוויה ומתן סעדים ראשוניים ותמיכה נפשית.

 

מענק להוצאות קבורה

בן משפחה של נספה פעולת איבה זכאי למענק להוצאות קבורתו של הנספה (בעבור מודעות אבל, העברת הגופה ממקום אחד למשנהו בישראל, רכב ליווי ומצבה). הדבר נקבע בחוק ובעקבותיו הותקנו תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל”ח – 1978, בהן נקבעו המענק ניתן לבן משפחה על סמך טופס הצהרה. גובה המענק המקסימאלי נקבע בתקנות והוא מתעדכן. המענק ניתן בסמוך למועד הקבורה אך לא לפני אישור הרשות המאשרת. במקרים מיוחדים יממן המוסד רכב ליווי, נוסף על תשלום מלוא המענק להוצאות קבורה.

בעד אזרח חוץ (שנפגע בארץ או בחו”ל) ישולם מענק מרבי בסך 1300$.

בעד אזרח חוץ שנפגע בארץ אך נקבר בחו”ל, ישולמו הוצאות נוספות (אל מול קבלות) בגין העברת הגופה לחו”ל, שירותים הניתנים על-ידי המכון הפתולוגי, הסעת הגופה לנמל התעופה, העברת הגופה בים או באוויר ותוספות הקשורות בנסיעה הלוך וחזור של מלווה אחד והעברת הגופה מנמל התעופה עד למקום מגורי המשפחה.

 

מענק להוצאות אבל

מענק להוצאות אבל ישולם לאלמן/נה ולהורה שכול (ובמידה ואין כאלו ישולם המענק לשאר בשר. במידה ויש גם אלמן/נה וגם הורה שכול ישולם המענק לשניהם) מוקדם ככל שניתן לאחר שתאושר הפגיעה כפגיעת איבה על ידי הרשות המאשרת.

סכום המענק קבוע ומתעדכן מפעם לפעם ואין הוא מכסה את כל ההוצאות.

 

פטור מאגרת רישום ירושה

אלמן/נה, יתומים והורים שכולים זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושת הנספה בפעולות איבה,  בבואם לרשום הירושה בלשכת המקרקעין.

 

הסעות לאזכרות בבית העלמין

המוסד לביטוח לאומי יממן, לפי בקשת המשפחה, הסעה לאזכרות תקופתיות בבית העלמין: ליום השבעה, ליום השלושים וליום השנה לפטירה. הזכאות להסעה ביום השנה היא מדי שנה ושנה. את ההסעה יש לתאם מראש עם סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. בנוסף לעל מימון ההסעות, זכאים בני המשפחה גם למענק השתתפות בהוצאות האזכרה מיד שנה בשנה. להורים שוכלים, לאלמנות ולאלמנים ישולם מהענק באופן אוטומטי. מי שקיים אזכרה אך לא הזדקק להסעה לבית העלמין, יקבל את המענק על-פי פנייתו אל סניף המוסד במקום מגוריו. מענק זה בא לסייע בהוצאות הכרוכות באזכרה בלבד ואין הוא מכסה את מלוא ההוצאות. סכום המענק קבוע ואחיד לאלמנות ולהורים שכולים.

 

הבאת המשפחה השכולה מחו”ל

אלמן, אלמנה, יתומים , הורי הנפטר, אחיו ואחיותיו הנמצאים בחו”ל יוסעו ארצה על חשבון המוסד לביטוח לאומי להשתתף בהלוויה. הורים, האלמן/נה והיתומים יהיו זכאים לבוא ארצה מדי שנה, בחודש האזכרה, על חשבון המוסד לביטוח לאומי.

המוסד ישלם הוצאות נסיעה הלוך ושוב וכן הוצאות שהייה של 7 ימים במלון שדירוגו אינו עולה על 4 כוכבים. המוסך לביטוח לאומי רשאי להאריך, לפי שיקול דעתו, את משך השהות במלון, כאשר הזכאי מבקש להיות נוכח בהצבת המצבה או מחמת מחלה. למתאכסנים אצל קרובי משפחה או ידידים ישולמו הוצאות אש”ל כמקובל לגבי עובדי מדינה.

 

הנצחה

המוסד לביטוח לאומי יאשר מענק להנצחה פרטית, לפי בקשת המשפחה (הורה שכול – כל הורה זכאי למענק במידה וההורים השכולים חיים בנפרד, אלמן/נה, ידועה בציבור ושאר בשר), כגון הוצאה לאור של חוברות זיכרון, קניית תשמישי קדושה בבתי כנסת, חדרי עיון, ספריות, פינות זכרון, הקמת קרן מלגות וכיוצ”ב. גובה המענק המירבי הוא 5,000 ש”ח (נכון לשנת 1999) והוא מתעדכן אחת לשנה. ניתן לאשר מענק ליותר מהנצחה אחת ובלבד שהסכום הכולל לא יעבור את הסכום המירבי.

כמו כן יאשר המוסד, בדרג החלטה גבוה, מענק הנצחה קבוצתית של לפחות שני נספים. המענק גבוה יותר ועל כן יבדוק הדרג המאשר את הבקשה לעומקה תוך התייחסות מרכזית למספר המונצחים, טיב אתר ההנצחה ומיקומו, העלויות, ומקורות המימון. על המשפחות המבקשות מענק להנצחה קבוצתית להירשם כעמותה אצל רשם העמותות לפני שיממשו את הזכאות למענק. מטרת המענקים לסייע בלבד, אין בהם כדי לכסות את כל הוצאות ההנצחה.

 

השתתפות בהקמת מצבה להורים שכולם ואלמן/נה שנפטרו

המוסד לביטוח לאומי משתתף בהקמת מצבה להורים שכולם ולאלמן או אלמנה של מי שנספו בפעולות איבה, חוץ מאלמן/נה שנישאו מחדש. סכום ההשתתפות קבוע (2,100 ש”ח נכון לשנת 97), אך בתנאים מסוימים אפשר, לפי שיקול דעת של המוסד, להגדיל את ההשתתפות: אם ההורה שנפטר שכל בן יחיד ולא השאיר רכוש: אם האלמן או האלמנה שנפטרו היו זכאים בסמוך לפטירה לתוספת תגמולים בעבור הילדים.

 

השתתפות במימון חלקת קבר ליד הורה שכול שנפטר

הורה שכול זכאי להשתתפות ברכישת חלקת קבר ליד בן זוגו שנפטר (2,600 ש”ח נכון לשנת 97). לקבלת ההחזר יש לפנות אל הסניף עם חשבונית או קבלה מחברה קדישא שגבתה את מחיר החלקה.

 

השתתפות ברכישת קבר ליד בן/בת או בעל/אישה שנספו בפעולות איבה

אלמן, אלמנה והורים שכולים זכאים להשתתפות ברכישת חלקת קבר ליד יקירם שנספה בפעולת איבה. לקבלת ההחזר יש לפנות לסניף עם חשבונית או עם קבלה.

 

חומר זה, שנכתב במאמץ רב ולאחר שנים של ניסיון בתחום, מוגן בזכויות יוצרים ושייך לעורך דין עמר יעבץ ועורך דין צחי ביטון בלבד. כל העתקה, ציטוט, או שימוש בתכנים, ללא אישור מראש ובכתב של המחברים, מהווים שימוש בלתי חוקי בזכויות היוצרים של המחברים, ועלולה לחשוף את המפר והמשתמש לתביעה משפטית.

 

Call Now Button