על הפטור

הפטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה מוענק כאמצעי שיקום לנכים קשים מעל 90% הנחה. מטרתו של הפטור הטבת מצבו של נכה קשה והענקת עדיפות לנכה, בכך שההכנסה שיקבל, עד לתקרה מסוימת, תהה הכנסה נקייה. הפטור הינו פטור משמעותי מאוד ושוויו מגיע למאות אלפי ₪ בשנה לאדם עובד המשתכר יפה אך סובל מנכות קשה ומטרידה או ממחלה קשה.

בעבר נכה ביטוח לאומי נכות כללית שעבד, הפסיק את הזכות לגמלה. כדי לעודד העסקת נכים, הוקמה ועדה בשם “ועדת לרון”. “ועדת לרון” הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. לאור המלצות הוועדה, החל ב-1.8.09 נכנס לתוקף תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, על מנת לשפר את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד. התיקון בחוק משפר את התנאים של מי שיוצא לעבוד, ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד. תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי, מהווה מהפכה בתחום התעסוקה לאנשים עם מוגבלות. בהתאם לתיקון, יועלה רף השכר שבגינו תופחת או תישלל קצבת הנכות, וכך יוכלו אנשים עם מוגבלות להמשיך ולקבל קצבת נכות והטבות גם כשהם עובדים.

לכן כיום נכים יכולים לעבוד ולהיות זכאים לפטור ממס הכנסה בסכומים ניכרים.

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהאנשים הבאים:

  • עיוור
  • נכה בשיעור של 100% (נכה קשה או הסובל ממחלה קשה)
  • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד (מדובר על ריבוי פגימות המשתכלל ל-90% נכות)
  • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

חשוב – הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית שלה חישוב נפרד.

לנציבות מס הכנסה אין מנגנון עצמאי של ועדות רפואיות והיא משתמשת במוסד לביטוח לאומי כקבלן חיצוני, המספק לה שירותי בדיקה לקביעת הנכות הרפואית לצורך הפטור.  מאחר וכך יש לרכוש את הטסים לוועדה ולא בסכום מבוטל. מי שתובע את הפטור ממס לנכים צריך לשלם עבור עריכת הועדה הרפואית מדרג ראשון ובהמשך גם עבור ועדת העררים אם יש צורך בערעור על החלטת הוועדה.

לאחר שאנו עורכים את התביעה ומגישים אותה עם הטפסים והחומר הנדרש לוועדה, שולח פקיד השומה אישור שכותרתו “הפניה לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, לקביעת אחוזי נכות” בצירוף שובר לתשלום אגרה עבור הוועדה הרפואית מדרג ראשון. את השובר בשווי מאות ₪ יש לשלם ולהביא למשרדינו על מנת שנוכל לטפל בבקשה.

לאחר שהגשנו את התביעה לביטוח הלאומי הכוללת את התביעה, הטפסים והחומרים הנלווים, מתחיל הליך ממושך בדיקות בפני יועצים של הוועדות ובפני הוועדות עצמן, אלה מחייבים התייצבות בפני הוועדה הרפואית לבדיקה. בסופו של התהליך, מחליטה הועדה הרפואית מהו שיעור הנכות הרפואית של התובע. אם קבעה הוועדה הרפואית שדרגת הנכות הרפואית מצדיקה פטור על פי החלופות למעלה, יוצאת החלטה לפקיד השומה, הוא מעבד את ההחלטה ומנפיק אישור שכותרתו “קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מס הכנסה”. המסמך שהונפק על ידי רשות המיסים, מהווה אישור רשמי לזכאות לפטור ממס הכנסה לנכים ומזכה בפטור.

במקרה שהוועדה תקבע אחוזי נכות שלא מקנים פטור ממס הכנסה על פי החלופות לעיל, יש לתובע זכות להגיש ערר על ההחלטה. הערר חייב להיות מוגש תוך 45 יום לכל היותר ממועד קבלת החלטת פקיד השומה. חשוב לציין שהזכות לערער היא זכות הדדית, גם הרופא הראשי של פקיד השומה בוחן את החחלטה ולא פעם גם פקיד השומה מחליט לערער על ההחלטה, מאחר והוא סבור כי הפטור ניתן שלא כדין. גם פקיד השומה חייב להגיש את הערר תוך 45 יום כאמור.

יש לציין שאם הועדה הרפואית קבעה שמועד תחילת הנכות רטרואקטיבית, כלומר מועד תחילת הנכות קודם למועד הגשת הבקשה בפועל (למשל במקרה של נכה החולה שנים אך לא פפנה מפאת מחלתו או מסיבות אחרות לקבלת פטור) הפטור ממס לנכים יכול להיות בעל תוקף רטרואקטיבי רק לתקופה של עד 6 שנים (כולל השנה השוטפת) במקרה של שכיר ועד 3 שנים במקרה של עצמאי.

את הנכות מחשבים כידוע בשכלול ולא בחיבור פשוט (קומולציה). לנכים רבים אין סעיף אחד המקנה 100% נכות ולכן כדי לקבל 90% נכות משוקללת, יש צורך שדרגת הנכות המצטברת של כל הנכויות תהיה גבוהה בהרבה מ- 100%. זה תוצאה שקשה להגיע אליה ולכן יש צורך בסיוע של עורך דין המתמחה בייצוג בפני ועדות רפואיות לענייני פטור ממס הכנסה, וזאת על מנת שהנכה יוכל לקבל פטור ממס לנכים.

אנו מתמחים בנכויות ומטפלים בבקשות לקבלת פטור ממס הכנסה.

למידע מתוך אתר רשות המיסים על הפטור.

למידע מהפורטל הממשלתי על פטור ממס הכנסה.

אם גם אתם נזקקים לייצוג צבאי ובטחוני, התקשרו עוד היום ותנו לנו להילחם עבורכם!

לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il

למידע נוסף על פטור ממס הכנסה מביטוח לאומי לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button