מה זכויותיכם בעת פשיטת רגל?

בשנים האחרונות אנו שומעים יותר ויותר על מקרי פשיטת רגל. אחת הסיבות לכך היא המציאות הכלכלית המורכבת בה אנו חיים. כאשר החובות הולכים ונערמים ומגיעים להיקף גדול, וכאשר הנושים מתחילים לדרוש את כספם, יתחילו הנושים לפעול בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותם. במרבית המקרים, יפעלו הנושים דרך ההוצאה לפועל ובאמצעות פתיחת תיק יחלו להגיע עיקולים, הגבלות שונות כמו הגבלת או עיקול חשבון הבנק, הגבלת היציאה מהארץ, אי חידוש רישיון נהיגה ועוד.

כמו כן, בית המשפט עלול להורות על כינוס נכסי החייב ואף ימנה נאמן מטעמו לאחר מתן תוקף לצו כינוס הנכסים. לאחר מתן החלטה על צו כינוס של נכסי החייב, רשאי בית המשפט להורות על עיכוב הליכים כללי נגד החייב. כך ניתן לעכב את התיקים הפתוחים נגד החייב בהוצאה לפועל, וכמו כן בית המשפט רשאי לקבוע צו המורה על תשלומים חודשיים מצד החייב.

הכרזה על פשיטת רגל

כאמור, לאחר שנגד חייב נפתח הליך פשיטת רגל, יקבל בית המשפט החלטה על כינוס הנכסים של החייב ומנוי נאמן. במסגרת צו כינוס נכסים מוטלות הגבלות שונות על החייב, לדוגמה יהיה עליו להפקיד את הדרכון במשרד של כונס הנכסים. בית המשפט ימנה לרוב גם מנהל מיוחד שתפקידו לסייע לכונס הנכסים הרשמי ועליו לחקור את החייב, כדי לגלות את מצבו הכלכלי האמיתי. כמו כן עליו לחקור  מהן הסיבות שהובילו למצבו הכלכלי ולהסתבכותו הפיננסית ועליו לאמוד את יכולת ההחזר של החייב. המנהל המיוחד הוא עורך דין לפשיטת רגל המתמחה בתחום זה.

כדי לשמור על זכויות החייב, חשוב לפנות לשירות מקצועי הניתן על ידי עורך דין פשיטת רגל, עורך הדין יעניק ייעוץ משפטי וילווה את החייב לכל אורך הליך פשיטת הרגל, לרבות בדיונים בבית המשפט, בחקירות המתנהלות עם המנהל המיוחד וכונס הנכסים ועוד.

חשוב לדעת כי לאחר ההכרזה על חייב כפושט רגל, לא נשללות זכויותיו לחלוטין ובמסגרת הליך פשיטת הרגל הוא יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר. משמעות צו הפטר היא קבלת פטור מהחובות, באמצעות הצו ניתן לסגור את ההליכים בהוצאה לפועל נגד החייב, וכך החייב יכול להתנער מחלק גדול מחובותיו. עם זאת, ישנם חובות מהם לא ניתן לקבל הפטר, לדוגמה תשלום מזונות.

בנוסף, זכותו של החייב הנמצא בהליך פשיטת רגל להגיש בקשה לבית המשפט, באמצעות עורך דין פשיטת רגל מטעמו, כדי להגיע להסדר נושים. ההסדר יכול להביא לסיום מהיר של הליכי פשיטת הרגל כך שהחייב יכול להשתחרר מחובותיו בהליך מהיר ופשוט יותר.

ראה עוד: הכרה כנכה צה”ל | תביעות נגד ביטוח לאומי

Call Now Button עמוד הבית