חוק נפגעי פעולות איבה

הטיפול בנפגעי פעולות האיבה במתכונתו הנוכחית החל עם חקיקת חוק נפגעי פעולות איבה – חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה בשנת 1970. קודם לחקיקת חוק זה זכה לטיפול רק מי שנפגע באזורי הספר בהתאם לחוק הגמלאות לנפגעי ספר (אשר בוטל בשנת 1982), וזאת משום שטרם מלחמת ששת הימים, סבר המחוקק כי פגיעת איבה יכולה להתרחש אך ורק באזורי הספר. לאחר מלחמה זו החלו אנשים להיפגע בכל רחבי המדינה והתעורר הצורך בהסדרת פתרון מערכתי לנפגעים אלו. הדבר הביא לחקיקת חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה אשר הוחל למפרע על כל הנפגעים בפעולות האיבה, החל ממלחמת ששת הימים. היום למעשה מבטא החוק את התפיסה לפיה אזרחים מן השורה שנפגעו בפעולות האיבה ובמלחמות המדינה  יוכרו ממש כלוחמי צה”ל, ועל כן מדינת ישראל מחויבת לטיפול בהם על ידי המוסד לביטוח לאומי נפגעי איבה.

ביטוח לאומי נפגעי פעולות איבה

לא אחת פונים אלינו נפגעי פעולות איבה על מנת שנעמוד לצדם ונסייע להם במימוש זכויותיהם על פי חוק נפגעי פעולות איבה. בעיות רבות נובעות מחוסר ידיעה באשר לזכאות להכרה בנכות ולתנאיה השונים ומאחר ואין הפונים מצליחים לקבל מענה הולם. במקרה כזה אנו מוצאים עצמנו פונים למוסד  ביטוח לאומי על מנת לסייע בידם של אותם פונים ועלינו לציין את הנכונות והרצון הכן לסייע במסגרת היכולות.

על מנת להיות מוכר כנפגע פעולת איבה על התובע להוכיח קיומם של שלושה תנאים –

  1. אישור הרשות (המדינה) כי הפעולה בה נפגע מוגדרת כפעולת איבה.
  2. היותו של הנפגע בפעולת איבה “נפגע” כהגדרתו בחוק.
  3. גרימת “נכות” או מוות לנפגע פגיעת האיבה או היות התובע “בן משפחה” של נפגע.

תנאים אלו הם תנאי בסיס לקבלת זכויות על פי החוק (ביטוח לאומי נפגעי פעולות איבה). מובן שהתנאים מסויגים וישנם תנאים נוספים ומגבלות למכביר (הגשת התביעה, התיישנות, בחירת זכויות וכדומה), אולם מבחינה מהותית אלו התנאים הבסיסיים להכרה על פי חוק נפגעי פעולות איבה.

חשוב מאד לדעת ולהבין את המשמעות של הכרה בנפגע בתור “נפגע פעולת איבה” ואת ההגדרות הנלוות למושג זה. הבנה זו יש בה כדי לסייע רבות במימוש הזכויות המגיעות על פי החוק לנפגעים אלה ובנוגע לתביעה של זכויות אלה מגופי המדינה הרלוונטיים.

במקרים רבים פונים אלינו נפגעי פעולות האיבה על מנת שנעמוד לצדם ונסייע בידם לממש את זכויותיהם על פי החוק. בעיות רבות נובעות מחוסר ידיעה באשר לזכאות להכרה בהם כנפגעים ולתנאיה השונים ומאחר ואין הפונים מצליחים לקבל מענה הולם. במקרים רבים הם מוצאים עצמם מבולבלים מול מערכת תקנות ונהלים פתלתלה וסבוכה המורכבת משפה שאינה מובנת לאנשים ממוצעים מן היישוב. במקרה כזה אנו מוצאים עצמנו פונים למוסד של ביטוח לאומי נפגעי איבה על מנת לסייע בידם של אותם פונים במסגרת חוק נפגעי פעולות איבה ועלינו לציין את הנכונות והרצון הכן לסייע במסגרת היכולות.

אם גם אתם נזקקים לייצוג מקצועי, התקשרו עוד היום ותנו לנו להילחם עבורכם!
לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il

למידע נוסף על נפגעי חרדה ונפגעי פוסט טראומה לחצו כאן!

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button