שאלות ותשובות- נפגעי פעולות איבה

מיהו או מהו נפגע “פעולות איבה”?

בעיקרון כל אזרח ישראלי או תושב ישראל שהוא נפגע טרור, עקב פעולה של מדינה או ארגון עוינים לישראל, או עקב מחדל בשוגג של מי שביקש למנוע פעולה כזו, הינו נפגע פעולות איבה. כדי שהפגיעה תוכר כפגיעת איבה צריכה לקרות בשטחי ישראל או בשטחים שקבע שר הביטחון כשטחי ישראל לצורך זה, או בחו”ל בשירות או בעבודה במסגרת חברות או ארגונים אשר אושרו על ידי השר. החוק הרלוונטי לפגיעות אלה הינו חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש”ל-1970 (“החוק”) ומצוי באתר זה על תקנותיו.

מדוע מידע זה חשוב לנפגע?

מאחר ואדם שאינו תובע תוך שנה מיום פגיעתו, לא יוכל לתבוע במסגרת החוק את הנזקים והפגיעות בהם לקה, ואז יפסיד זכויות והטבות רבות, כולל טיפול רפואי ותגמול כספי, להן הוא זכאי, עקב נכותו. התביעה יכולה להיות ביחס לנכות גופנית או נפשית. על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ומשפחות נספים בפעולות איבה, זכאים נכים שהוכרו על ידי הרשות המאשרת או נספים, לזכויות והטבות כמו נכי צה”ל. תביעה לנכות כללית במוסד לביטוח לאומי, אינה מזכה בזכויות אלה.

את מי תובעים?

התביעה מוגשת למוסד לביטוח לאומי, כאמור תוך 12 חודש מיום הפגיעה. התביעה/בבקשה לתגמול מוגשת על גבי טופס מיוחד (טופס בל/581) שניתן לקבלו בל סניפי המוסד לביטוח לאומי. לעניין זה, חשוב לקרוא את “עשרת הדיברות של עשה ואל תעשה” המצויה באתר זה תחת נושא זה קודם הגשת התביעה.

האם יש תנאי מוקדם לתביעה?

תנאי מוקדם להגשת כל תביעה לפי החוק, הינו אישורה של הרשות המאשרת, המתמנה על ידי שר הביטחון, כי הפגיעה הינה פגיעת איבה כהגדרת החוק. רק לאחר החלטת הרשות המאשרת יטפל המוסד לביטוח לאומי בזכויות התובע לפי החוק. בירורים שונים מטעם הרשות על ידי המוסד לביטוח לאומי או באמצעות גורמים אחרים, עלולים לעכב את ההחלטה בדבר הכרתו של התובע כנפגע פעולות איבה. תובע תגמול או זכויות שתביעתו נדחתה על ידי הרשות המאשרת, רשאי להגיש ערעור בכתב על החלטת הרשות המאשרת (על פי החוק) לבית המשפט המחוזי במחוז תל-אביב (רחוב ויצמן 1 ת”א). על הערעור להיות מוגש תוך 60 יום מיום שקיבל המערער – התובע את החלטת הרשות.

למי פונים לקשר ראשוני יעוץ והכוונה?

עובדי השיקום שהינם עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת, המצויים בסניפי המוסד, יוצרים קשר עם הנפגעים ובני משפחותיהם מייד לאחר האירוע ועומדים לרשותם במתן יעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה הקשורה בטיפול בהם. לא פנו אליך, פנה עצמאית.

שאלות נוספות?

לשאלות ומידע נוסף, אנא אל תהססו, נשמח לסייע – יעוץ משפטי ראשוני חינם או כתבו אלינו בדואר אלקטרוני: info@disabled.co.il.

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button