חוק הנכים – חקיקה פסיקה והיבטים משפטיים

על הספר ‘חוק הנכים’

הוצאת פרלשטיין גינוסר 2000.

חוק הנכים תגמולים ושיקום פורסם בס”ח תשי”ט 276 בשנת 1959. מאז ועד היום, נידונו מאות רבות של פעמים בבית המשפט מקרים אשר בהם התבקשה פרשנותו של החוק והתקנות על פיו, הן בבית המשפט העליון הן בבית המשפט המחוזי ובועדות הערעור שהוקמו מכוח החוק. בעקבות הלכות עקרוניות שניתנו בבית המשפט העליון אף תוקן החוק מספר פעמים. לפי מיטב ידיעת המחבר עד מועד כתיבתו של ספר זה, לא נכתב ספר משפטי המאגד בתוכו את החוק ואת ההלכות העקרוניות שנפסקו לצורך פרשנותו.

הספר נפתח בהקדמה מפיו של כבוד נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) השופט מאיר שמגר, יו”ר ארגון נכי צה”ל מר יוסף לוטנברג, ויו”ר ארגון הגג של הנכים כבוד השופטת ציפורה ברון. הפרקים בספר מובאים בהתאם לסדר שיש לאותם עניינים בחוק ומפרטים בצורה ברורה ותמציתית את החוק התקנות וההלכה המשפטית הנוהגת, כולל סקירה רחבה של הפסיקה והשינויים שחלו בה משך השנים. מעבר לפרשנותו המעמיקה של החוק והתקנות על פיו, נוספו לספר שלושה פרקים חשובים בסופו והם: פרק תשיעי: “לפנים משורת הדין” העוסק בהכרה “לפנים משורת הדין ובנפקותה, פרק עשירי: ‘שכר טרחה והוצאות’ הכולל התייחסות לעניין חשוב זה במיוחד למשפטן העוסק בתחום, ופרק מרכזי וחשוב ששמו ‘קשר סיבתי: פגימות’ העוסק בתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) [תש”ל 1969], ובו הסברים ביחס למחלות הפנימיות הנזכרות בתקנות אלו ודיון במחלות אלה בראי הפסיקה, וכן דיון בשאלה מתי הוכר קשר סיבתי בין המחלה בה לקה הנכה לשירות הצבאי. בפרק זה נעשה ניסיון לסייע לעורך הדין שעוסק בתחום לטפל בתיק הלקוח ביתר יעילות ובמתן כלים להבנה עמוקה יותר של מחלת הנכה התובע הכרה, תוך עיסוק בשאלה מהו הקשר הסיבתי האפשרי בין המחלה הנידונה לבין השירות הצבאי.

מטרתו של הספר הייתה לשמש “מורה נבוכים” ויסייע לכל הקוראים בו, לשופטים, למשפטנים, לעורכי דין, ולכל אדם אשר יראה בספר זה מקור למידע לדין החל ולהלכה הנוהגת.

מאז פרסומו של הספר ועד היום, הוא הופץ במאות רבות שלעותקים, כולל למשרד המשפטים, ספריות ופקולטות למשפטים, עורכי דין ונכים אשר רכשוהו. כן נכתבו מספר רב של כתבות וסקירות על הספר, אשר חלק מהן נמצא באתר זה.

הספר צוטט אלפי פעמים בפסקי דין של בתי המשפט בכל הערכאות, מהן פעמים רבות בבית המשפט העליון. כרגע אנו עובדים על מהדורה שניה מפורטת מעודכנת ומורחבת, בה הכנסנו אלפי פסקי דין חדים, המתוכננת להוצאה לאור בשנת 2015.

עומר יעבץ, עו”ד.

התחילו שיחת ווטסאפ
צריכים עזרה?
שלום
כיצד נוכל לעזור?
Call Now Button